Hälsostationernas tjänster

Den egna hälsostationen är den primära vårdplatsen i alla sjukdomsfalls. Du får primärvårdstjänster på din egen hälsostation och därifrån kan du vid behov remitteras till fortsatta undersökningar och vård.

Åbo har sex lokala hälsostationer och två närserviceenheter. Den svenskspråkiga mottagningen finns alltjämt kvar på Tallbackens hälsostation. Flyktingar och asylsökande som fått ett positivt uppehållstillstånd får under det första skedet i tre års tid hälsotjänster vid Utlänningsbyrån.

Som Åbobo har du en hälsostation enligt ditt bostadsområde. Om du vill kan du byta hälsostation i Åbo eller välja en hälsostation i en annan kommun. Information om den svenskspråkiga mottagningen och hälsostationer som i första hand ger finskspråkig service hittar du i inforutan till höger.

Om du inte vet vilken din egen hälsostation är, ring tidsbokningen vid vilken hälsostation som helst och fråga.

Beställ alltid på förhand tid till sjukskötare, hälsovårdare eller läkare. Tidsbeställningsnumret till den svenskspråkiga mottagningen är 02 266 2738.

På din hälsostation får du hjälp till egenvård: du kan reservera tid för hälsorådgivning, mäta ditt blodtryck eller delta i gruppverksamhet.

Hälsostationerna betjänar från måndag till fredag kl. 8 -16. Ett automatisk telefonsystem svarar i telefon må kl. 7.30-15.00, ti-fr kl. 8.00-15.00. När hälsostationerna är stängda kan du i akuta fall vända dig till samjouren.

Den egna hälsostationen är den primära vårdplatsen i alla sjukdomfall. Hälsostationerna betjänar från måndag till fredag kl. 8.00-16.00. När hälsostationerna är stängda kan du i akuta fall vända dig till samjouren. Beställ alltid på förhand tid till sjukskötare, hälsovårdare eller läkare. Ett automatisk telefonsystem svarar i telefon kl. 8-15.00. När det gäller sjukvårdsärenden baserar sig tidsbeställningen på en medicinsk bedömning av hur nödvändigt och brådskande vårdbehovet är. I icke-brådskande fall kan du också beställa en mottagningstid till skötare eller läkare via eHälsoservice-betjäningsportalen. Tid kan bokas även för hälsorådgivning och hälsokontroller.

Lokaliteter

Lokaliteter

Hälsostationen Centrum

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Sähköinen yhteydenotto terveysasemalle: www.turku.fi/yhteydenottolomake

Telefon:

Telefon (02) 266 1130
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Kråkkärrets hälsostation

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Telefon:

Telefon (02) 266 1100
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Kyrkovägens hälsostation

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Sähköinen yhteydenotto terveysasemalle: www.turku.fi/yhteydenottolomake

Telefon:

Telefon (02) 266 1341
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Mullivägens närserviceenhet

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Sähköinen yhteydenotto terveysasemalle: www.turku.fi/yhteydenottolomake

Telefon:

Telefon (02) 266 1650
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Pansio hälsostation

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Telefon:

Telefon (02) 266 1031
Servicens genomförandesätt: 
Köpta tjänster
Serviceproducent: 
Mehiläinen
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Runosbackens hälsostation

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Sähköinen yhteydenotto terveysasemalle: www.turku.fi/yhteydenottolomake

Telefon:

Telefon (02) 266 0159
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

S:t Marie hälsostationen

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Sähköinen yhteydenotto terveysasemalle: www.turku.fi/yhteydenottolomake

Telefon:

Telefon (02) 266 0022
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Tallbackens hälsostation, verksamhetsenheten 1

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Sähköinen yhteydenotto terveysasemalle: www.turku.fi/yhteydenottolomake

Telefon:

Telefon (02) 266 2700
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Tallbackens hälsostation, verksamhetsenheten 1

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral

Turun terveysasemien iltavastaanotto toimii arkisin Mäntymäen sairaala-alueella osoitteessa Kunnallissairaalantie 20. Iltavastaanotto toimii vain ajanvarauksella: sinne ohjataan tarveharkintaisesti Turun terveysasemien asiakkaita, jotka ovat päivällä olleet yhteydessä omaan terveysasemaansa puhelimitse tai käymällä. Tästä syystä iltavastaanotolle ei ole omaa puhelinnumeroa eikä ilmoittautumista. Iltavastaanotolla ei hoideta päivystysluonteisia asioita, joissa asiakkaita pyydetään edelleen olemaan yhteydessä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska
Svenska

Tallbackens hälsostation, verksamhetsenheten 2

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral, den svenskspråkiga mottagningen

Sähköinen yhteydenotto terveysasemalle: www.turku.fi/yhteydenottolomake

Telefon:

Telefon på finska (02) 266 2700
Telefon på svenska (02) 266 2738
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska