Hälsostationernas tjänster

Den egna hälsostationen är den primära vårdplatsen i alla sjukdomsfalls. Du får primärvårdstjänster på din egen hälsostation och därifrån kan du vid behov remitteras till fortsatta undersökningar och vård.

Åbo har sex lokala hälsostationer och två närserviceenheter. Den svenskspråkiga mottagningen finns alltjämt kvar på Tallbackens hälsostation. Flyktingar och asylsökande som fått ett positivt uppehållstillstånd får under det första skedet i tre års tid hälsotjänster vid Utlänningsbyrån.

Som Åbobo har du en hälsostation enligt ditt bostadsområde. Om du vill kan du byta hälsostation i Åbo eller välja en hälsostation i en annan kommun. Information om den svenskspråkiga mottagningen och hälsostationer som i första hand ger finskspråkig service hittar du i inforutan till höger.

Om du inte vet vilken din egen hälsostation är, ring tidsbokningen vid vilken hälsostation som helst och fråga.

Beställ alltid på förhand tid till sjukskötare, hälsovårdare eller läkare. Tidsbeställningsnumret till den svenskspråkiga mottagningen är 02 266 2738.

På din hälsostation får du hjälp till egenvård: du kan reservera tid för hälsorådgivning, mäta ditt blodtryck eller delta i gruppverksamhet.

Hälsostationerna betjänar från måndag till fredag kl. 8 -16. Ett automatisk telefonsystem svarar i telefon må kl. 7.30-15.30, ti-fr kl. 8.00-15.30. När hälsostationerna är stängda kan du i akuta fall vända dig till samjouren.

Den egna hälsostationen är den primära vårdplatsen i alla sjukdomfall. Hälsostationerna betjänar från måndag till fredag kl. 8.00-16.00. När hälsostationerna är stängda kan du i akuta fall vända dig till samjouren. Beställ alltid på förhand tid till sjukskötare, hälsovårdare eller läkare. Ett automatisk telefonsystem svarar i telefon kl. 8-15.30. När det gäller sjukvårdsärenden baserar sig tidsbeställningen på en medicinsk bedömning av hur nödvändigt och brådskande vårdbehovet är. I icke-brådskande fall kan du också beställa en mottagningstid till skötare eller läkare via eHälsoservice-betjäningsportalen. Tid kan bokas även för hälsorådgivning och hälsokontroller.

Lokaliteter

Lokaliteter