Elektronisk kontakt med egen hälsostation

Ingå ett avtal om elektroniska tjänster före du tar kontakt

Du behöver ingå avtalet endast en gång. Kom ihåg att kryssa för punkterna ”1. Textmeddelanden” och ”2. Webbmeddelanden” så att också hälsostationen kan kontakta dig elektroniskt.

Kontakta din egen hälsostation:

Elektroniska kontakter sparas i din patientjournal. Du ska fylla i kontaktblanketten noggrant. Detta påskyndar behandlingen av blanketten.

Du får kontakt med din egen hälsostation genom att använda den elektroniska kontaktblanketten. På så sätt undviker du att stå i telefonkö till tidsbokningen. Kontaktblanketten är avsedd för skötsel av hälsoärenden och lämpar sig bäst för skötseln av ett ärende.

Du kan lämna in en kontaktblankett under alla tider på dygnet. Du kontaktas antingen elektroniskt eller per telefon inom 24 timmar efter att du tagit kontakt, beroende på orsaken till att du tagit kontakt. 

Om du behöver ett sjukledighetsintyg eller ett intyg för vård av sjukt barn, ber vi dig kontakta hälsostationen per telefon.

Den elektroniska kontaktblanketten prövades först på hälsostationen i centrum. Nu används den på alla hälsostationer i Åbo.

Kontaktuppgifter:

Mera information: