Mentalvårdstjänster

Den egna hälsostationen är den primära vårdplatsen vid mental ohälsa. Inom mentalvården behandlas bland annat långvarig stress, sömnstörningar, depression, ångest och paniksymtom. Det lönar sig inte att dröja med att söka vård. Stöd som fås i ett tidigt skede kan nämligen förebygga utvecklingen av allvarligare problem. Mentalvårdstjänster erbjuds dessutom på rådgivningsbyråer samt inom skolhälsovården, socialvården och hemvården för äldre.

Vid svårare mentala problem konsulterar hälsostationens läkare en psykiater och skriver vid behov ut en remiss till en psykiater. Därefter erbjuds patienten både öppen och sluten vård, varav öppenvård alltid är den primära vårdformen. Om öppenvårdstjänsterna inte är räcker till hänvisas patienten till en psykiatrisk vårdavdelning.

Hälsostationerna har öppet vardagar kl. 8–16. Åboregionens samjour ansvarar under kvällar och veckoslut för att bedöma behovet av sådana mentala problem som kräver jourvård.