Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor

Mer information

Rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor betjänar barnfamiljer som bor i Åbo. Från rådgivningsbyrån får du hjälp och stöd med barnets eller den ungas psykiska utveckling samt frågor gällande föräldraskap. Man kan även ta kontakt i fråga om problem inom familjens växelverkan eller om du är orolig över ditt barns beteende eller känsloliv.

I rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor erbjuder man lagstadgad medling i familjefrågor för barnfamiljer.

I rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor arbetar psykologer, socialarbetare, en barnpsykiater samt kanslipersonal.

Tjänsterna är konfidentiella och avgiftsfria. Man kan komma till rådgivningsbyrån antingen genom att själv boka tid eller med en remiss.

Tidsbeställning, handledning och rådgivning (obs! vi betjänar mondag-torsdag)

  • tfn 02 262 6853 (mån kl. 8.30-11.30, tis kl. 12-15.30, ons och tors kl. 8.30-11.30)

Du kan ringa rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor när du vill diskutera om din situation eller boka en tid. Telefonrådgivningsservicen är även tillgänglig för myndigheter som arbetar med barnfamiljer i Åbo. I telefonen svarar de anställda vid rådgivningsbyrån.

Rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor

  • tfn 02 262 6862 (vardagar kl. 8.15–15.30)

Vänd dig till byrån om du har frågor om färdigt reserverade tider eller vill inhibera din tid med anledning av brådskande förhinder. Om du vill inhibera eller ändra din tid ska du ändå i första hand kontakta den anställda det gäller under telefontid.

Mer information