Arbets- och dagverksamhet för utvecklingsstörda

Målsättningen för dagverksamheten är att erbjuda meningsfull verksamhet för utvecklingsstörda och på detta vis befrämja personens förmåga att klara sig så självständigt som möjligt. Verksamheten anordnas i fyra verksamhetscentraler och i en dagcentral eller som sk arbetsverksamhet med stöd. Servicen finns  också som köpservice. Man kan ansöka om servicen via Palettis socialarbetare.

Vuxna och unga personer besöker verksamhetscentralen 2-5 vardagar per vecka. Verksamheten anpassas individuellt. Man strävar till att hitta lämplig verksamhet för var och en som stöder det egna kunnandet, t.ex. olika arbetsliknande uppgifter, sysselsättning och friluftsliv. Mat- och kaffestunderna delar in dagen i perioder.

Man tillverkar olika produkter under handledning i verksamhetscentralerna, t.ex. vävda produkter och andra textilarbeten. Olika tjänster saluförs till utomstående kunder. Beställning av underleverantörs- och andra arbeten kan göras direkt från verksamhetscentralerna.