Kontaktuppgifter till handikappservicen

Handikappservicens socialarbetare

Handikappservicens socialarbetare har telefontid på vardagar kl. 9.00 - 10.00 (gäller inte Palettis socialarbetare).
Besöksadress: Peltolavägen 3 (Petrea), 20720 Åbo.

Service enligt handikappservicelagen

Norra området
Postnummer: 20320 och 20400
Ledande socialarbetaren, tel. 040 621 6180

Postnummer: 20300, 20360, 20380, 20460, 21330 Patis och 21340 Tortinmäki
Socialarbetaren, tel. 050 595 5042.

Södra området
Postnummer: 20700, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20800, 20810 och 20880
Socialarbetaren, tel. 040 638 3748.

Östra området
Postnummer: 20500, 20520, 20540 och 20610
Telefon: 040 638 3749.

Västra området
Postnummer: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20900 och 20960
Socialarbetaren, tel. 040 638 3750.

Gravt funktionshindrade barn och unga (under 21 år) , service enligt handikappservicelagen för barn och unga i grundskoleåldern med utvecklingsstörning.
Socialarbetaren, tel. 040 638 3751.

Personer med tal- och/eller hörselskada
Personer med tal- och/eller hörselskada kan skicka textmeddelanden till tel. 050 595 5042.

Personer som behöver särskilt stöd (Paletti)
Vuxna och unga med utvecklingsstörning, efter grundskoleåldern
, även service enligt handikappservicelagen.

Södra och västra området
Postdistrikten: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20700, 20720, 20740, 20760, 20810, 20840, 20880, 20900 ja 20960.
Socialarbetaren, tel. 050 553 2445.

Norra och östra området
Postdistrikten: 20300, 20320, 20360, 20380, 20400, 20460, 20500, 20520, 20540, 20610, 20750, 21330 ja 21340.
Socialarbetaren, tel. 050 595 5043.

Anstaltsvård och nya boendeenheter
Socialarbetaren, tel. 040 642 9236

Färdtjänst för äldre (personer som fyllt 70 år)

Färdtjänst enligt socialvårdslagen och enligt handikappservicelagen.
Telefontid vardagar kl. 9.00 - 10.00.
Besöksadress: Peltolavägen 3 (Petrea), 20720 Åbo.

Västra, östra och södra distrikten
Servicehandledaren, tel. 040 638 3747.

Norra distriktet
Socialarbetaren, tel. 050 595 5042

Handikappservicens kanslister

Kanslist (färdtjänst för gravt handikappade), tel. 040 158 2795

Kanslist (färdtjänst enligt socialvårdslagen), tel. 040 182 9506

Kanslist (personlig assistans), tel. 050 396 7138

Kanslist (personer med utvecklingsstörning), tel. 044 907 2757

Handledning för personer som bor självständigt med stöd 

Besöksadress: Peltolavägen 3 (Petrea), 20720 Åbo

Södra och västra distrikten
Postdistrikten: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20700, 20720, 20740, 20760, 20810, 20840, 20880, 20900 ja 20960.
Palettis handledare, tel. 050 595 5034

Norra och östra distrikten
Postdistrikten: 20300, 20320, 20360, 20380, 20400, 20460, 20500, 20520, 20540, 20610, 20750, 21330 ja 21340.
Palettis handledare, tel. 044 907 2165

Psykosocial service

Besöksadress: Peltolavägen 3 (Petrea), 20720 Åbo
Palettis psykolog, tel. 040 620 4205

Servicehandledning och stöd för närståendevård av handikappade och långtidssjuka barn och unga (yngre än 18 år)

Telefontid vardagar kl. 9.00 - 10.00.
Besöksadress: Peltolavägen 3 (Petrea), 20720 Åbo.

Postdistrikten: 20520, 20540, 20610, 20720, 20730, 20750, 20760 ja 20800  
Palettis servicehandledare, tel. 044 907 2280

Postdistrikten: 20100, 20210, 20500, 20700, 20740, 20810 ja 20880
Palettis servicehandledare, tel.044 907 2280

Postdistrikten: 20200, 20240, 20250, 20900, 20960, 20300, 20320, 20360, 20380, 20400, 20460, 21330 Paattinen ja 21340 Tortinmäki
Palettis servicehandledare, tel. 050 342 4546

Handikappservicens förvaltning

Chef för handikappservicen Kaisa Kiiski, puh. 050 559 9023

Handikappserviceplanerare Anita Lehtonen, puh. 050 342 4542

Ledande socialarbetare Aki Kaskinen. puh. 040 621 6180