Servicetorget Poiju för äldre och seniortelefonen

Besöksadress: 
Humlegårdsgatan 7b
20100 Åbo

Telefon:

Finskspråkig service (02) 262 6172
Svenskspråkig service 050 373 1037
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
E-post: 
ikaihmisten.palvelutori@turku.fi

Öppettider

Finskspråkig service

mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service

mån - fre 09:00 - 12:00
Servicetorget för äldre handleder dig i vardagliga saker. Man kan få råd om vad som helst – t.ex. om du har frågor som berör städhjälp, boende, sociala förmåner eller hobbyer.

Ta i första hand kontakt genom att ringa till seniorernas servicetelefon om du börjar fundera på hur du ska klara dig ensam hemma. De professionella servicehandledarna garanterar en individuell lösning på problemen. Lämplig service letas fram tillsammans med kunden och han/hon kan välja den service han/hon anser passa sig själv bäst.

Servicehandledarna gör vid behov också hembesök för att utvärdera servicebehovet eftersom detta ofta är det bästa sättet att utreda kundens hjälpbehov. Kunden själv, en anhörig, vän eller granne kan be om hembesök. Servicehandledaren tar alltid kontakt per telefon på förhand och kommer överens om hembesöket med kunden.

Välkommen till Servicetorget för äldre också utan tidsbeställning. Servicen är avgiftsfri.