Socialombudsman

Besöksadress: 
Universitetsgatan 30
20100 Åbo

Telefon:

Telefon (02) 262 6171
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
E-post: 
sosiaaliasiamies@turku.fi

Öppettider

Telefontid

mån - tors 10:00 - 12:00

Socialombudsmannen tjänstgör som klienternas intressebevakare i frågor som gäller socialvårdens service.

Socialombudsmannen instruerar och ger den offentliga och privata socialvårdens klienter råd i frågor som gäller tillämpning av socialvårdens klientlag. Han informerar även om klienternas rättigheter. Socialombudsmannen har en rådgivande uppgift. Han fattar med andra ord inte beslut och beviljar inte heller förmåner.

Om en klient är missnöjd med den service eller det bemötande han eller hon fått, kan klienten be socialombudsmannen tjänstgöra som medlare mellan personalen och klienten.

Socialombudsmannen ansvarar inte för

  • Fpa
  • arbetskraftsbyrån
  • hälsovården
  • skuldrådgivning
  • intressebevakning