Familjetjänster

Barnfamiljer erbjuds många olika slags tjänster i familjens olika livsskeden. Målsättningen är att familjerna klarar sig med egna resurser i olika livssituationer.

Familjer kan få hjälp och stöd bland annat i följande livssituationer:

  • vid barns födelse
  • fostran av barn
  • underhåll av barn
  • vid föräldrarnas skilsmässa
  • då familjen drabbats av en kris

Syftet med tjänster är att

  • stöda trygga relationer i familjer där det finns barn och unga
  • verka för gynnsamma uppväxtförhållanden
  • stöda kundernas egen funktionsförmåga och vägen till självständighet