Service i hemmet

Besöksadress: 
Humlegårdsgatan 7b
20100 Åbo

Telefon:

Finskspråkig service (02) 262 6172
Svenskspråkig service 050 373 1037
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
E-post: 
ikaihmisten.palvelutori@turku.fi

Öppettider

Finskspråkig service

mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service

mån - fre 09:00 - 12:00

Åldringar, handikappade och långtidssjuka är de huvudsakliga kunderna inom hemservice. Servicen stöder kundens funktionsförmåga och livskompetens så att kunden tryggt kan bo hemma så länge som möjligt.

Servicen består av hjälp med sysslor som hör till boendet, den personliga vården och omsorgen samt hemsjukvård. Dessutom finns det skilda stödtjänster som kan hjälpa kunden att bo hemma.

 

Nyckelord: