Socialförmåner för invandrare

Kontaktinformation

Inflyttare till Åbo från utlandet, mottagningscentralerna eller från andra kommuner:

  • kvotflyktingar
  • asylsökande som fått uppehållstillstånd
  • återflyttare från före detta Sovjetunionens område
  • familjemedlemmar till de ovannämnda, vilka senare kommit till Finland

Tiden för klientrelationen till Utlänningsbyrån bedöms i varje enskilt fall, i genomsnitt är den cirka 3 år från inresan till landet, varefter klientrelationen övergår till att omfattas av de normala tjänsterna.

Utlänningsbyråns familje- och socialservice

  • mottagningsskedets tjänster
  • den öppna omsorgens socialarbete för vuxna och barnfamiljer
  • integrationstjänster
  • hjälp vid processen för familjeåterförening
  • hjälp vid återflyttningsprocessen
  • handledning till den normala servicen
Nyckelord: