Socialservice, jour

Kontaktuppgifter

Under tjänstetid (kl. 8.30 - 15.30) svarar Socialarbetarna vid socialjouren i Åbo för alla brådskande barnskyddsbehov som kräver ett omedelbart ingripande. Vid enheten görs också vid behov brådskande placeringar av barn.

Socialjouren tar emot barnskyddsanmälningar, gör hembesök och ger handledning och råd i vårdnads-, umgängesrätts- m.fl. frågor med anknytning till barn.

Servicen är också avsedd för vuxna klienter och barnfamiljer som är i behov av brådskande socialservice.

Socialjouren kontaktas per telefon under tjänstetid (kl. 8.30 - 15.30), tfn (02) 262 60 03.Vid brådskande fall kan man även  ta kontakt via nödcentralen 112.

På socialjouren tar man emot barnskyddsanmälan, gör hembesök och ger handledning och råd i vårdnads- och umgängesrätt samt i övriga ärenden anknutna till barn. Tjänsten är ämnad för barn- och vuxenfamiljer i brådskande behov av socialarbete.

All brådskande kontakt i ärenden gällande barn-, familje- och vuxensocialarbete görs via telefon under tjänstetid (kl. 8.30 - 15.30) tel. (02) 262 6003. Utanför tjänstetid kan du kontakta nödcentralen 112.

Lokaliteter

Lokaliteter
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider

Öppen 24/7