Socialservice, jour

Kontaktuppgifter

Under tjänstetid (kl. 8.30 - 15.30) svarar Socialarbetarna vid socialjouren i Åbo för alla brådskande barnskyddsbehov som kräver ett omedelbart ingripande. Vid enheten görs också vid behov brådskande placeringar av barn.

Socialjouren tar emot barnskyddsanmälningar, gör hembesök och ger handledning och råd i vårdnads-, umgängesrätts- m.fl. frågor med anknytning till barn.

Servicen är också avsedd för vuxna klienter och barnfamiljer som är i behov av brådskande socialservice.

Socialjouren kontaktas per telefon under tjänstetid (kl. 8.30 - 15.30), tfn (02) 262 60 03.Vid brådskande fall kan man även  ta kontakt via nödcentralen 112.