Utkomststöds information

Utkomststödets klientrådgivning är öppen på torsdagar kl. 9 - 14.00, övriga vardagar klo. 9.00 - 15.00.
Klientrådgivningens  telefonnummer är: 02-262 5001.

Vid info-luckan på Slottsgatan 23 kan man vid behov få hjälp med att fylla i utkomststödsansökan.

Vid huvudingången på Slottsgatan 23 och vid Kråkkärrets socialbyrå kan man utan kostnad ringa till arbetarna inom socialtjänsterna.

Socialarbetarna har telefontid på vardagar kl. 9 - 10.