Omaolo-tjänster

Gör en symtombedömning i Omaolo:

Omaolo

 • Tjänsten Omaolo ger dig möjlighet att bedöma din situation dygnet runt.
   
 • Innehållet i Omaolo utökas under 2019 med fler symtombedömningar, det vill säga en heltäckande hälsoundersökning och information om välbefinnande samt förhandsuppgiftsblanketter för rådgivnings-, skol-, studerande- och företagshälsovården. 
   
 • Symtombedömningsenkäterna baserar sig på Kustannus Oy Duodecims medicinska databas, det vill säga de senaste forskningsrönen och God medicinsk praxis-rekommendationer.
   
 • Omaolo är en ny digital social- och hälsovårdstjänst, och det statliga utvecklingsbolaget SoteDigi Oy ansvarar för utvecklingen och spridningen av tjänsten.

 • Åbo stad har deltagit i utvecklingen av tjänsten.

Åbo använder den nya digitala tjänsten Omaolo för social- och hälsovården. Med hjälp av Omaolo kan du enkelt bedöma vilken typ av vård du behöver.

Symtombedömningarna:

 • värk eller skada i ländryggen
 • urinvägsinfektion
 • luftvägsinfektion
 • halsont
 • hosta
 • öronvärk
 • axel- och knäbesvär

Servicebedömningar:

 • bedömning av förmågan att röra sig utanför hemmet
 • bedömning av personlig hjälp
 • bedömning av närståendevårdssituationen

Genom Omaolo hänvisas du till lämpliga tjänster inom din kommun eller ditt sjukvårdsdistrikt.

Beroende på dina svar kan vårdrekommendationen vara exempelvis en uppmaning att skyndsamt uppsöka jouren, en rekommendation att boka tid hos exempelvis en sjukskötare, läkare eller kanske en fysioterapeut eller kontakta en sådan direkt via en elektronisk kanal, eller anvisningar för hur du kan behandla dina symtom hemma.

Symtombedömningar kan fyllas i när som helst, men yrkespersoner behandlar dem vardagar mån–fre kl. 8–15.

Omaolo

 • Tjänsten Omaolo ger dig möjlighet att bedöma din situation dygnet runt.
   
 • Innehållet i Omaolo utökas under 2019 med fler symtombedömningar, det vill säga en heltäckande hälsoundersökning och information om välbefinnande samt förhandsuppgiftsblanketter för rådgivnings-, skol-, studerande- och företagshälsovården. 
   
 • Symtombedömningsenkäterna baserar sig på Kustannus Oy Duodecims medicinska databas, det vill säga de senaste forskningsrönen och God medicinsk praxis-rekommendationer.
   
 • Omaolo är en ny digital social- och hälsovårdstjänst, och det statliga utvecklingsbolaget SoteDigi Oy ansvarar för utvecklingen och spridningen av tjänsten.

 • Åbo stad har deltagit i utvecklingen av tjänsten.