Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen

Medlemmar och ersättare

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Det justerade protokollet med tillhörande anvisning för sökande av ändring offentliggörs i det allmänna datanätet den andra vardagen veckan efter sammanträdet.

Mötestider under hösten 2018

 • 5.11. kl. 14
 • 19.11. kl. 16
 • 26.11. kl. 14
 • 10.12. kl. 16
 • 17.12. kl. 16

Mötestider under våren 2019

 • 7.1. kl. 16
 • 14.1. kl. 16
 • 21.1. kl. 16
 • 4.2. kl. 14
 • 11.2. kl. 14
 • 4.3. kl. 16
 • 11.3. kl. 14
 • 25.3. kl. 16
 • 8.4. kl. 14
 • 23.4. kl. 16 (tistag)
 • 29.4. kl. 14
 • 6.5. kl. 16
 • 14.5. kl. 8
 • 27.5. kl. 16
 • 3.6. kl. 14
 • 10.6. kl. 16
 • 20.6. kl. 9 (torstag

Sektioner

Koncernsektionen

Stadsutvecklingssektionen

Stadsstyrelsen svarar för stadens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen bevakar stadens intressen och, om inte något annat bestäms i lag eller anges i förvaltningsstadgan, företräder staden och för stadens talan i vittomfattande ärenden och ärenden som gäller hela staden.

Stadsstyrelsen har 14 medlemmar som alla har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsemedlemmarna för en tid av två år.

Stadsstyrelsens ordförande leder stadens politiska process och deltar i ledningen av staden tillsammans med de högsta tjänstemännen.

Ordförande för stadsstyrelsen är Lauri Kattelus (Saml.), I vice ordförande är Jukka Vornanen (De gröna) och II vice ordförande är Toni Eklund (SDP).