Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Möteshandlingar

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet femte arbetsdagen efter sammanträdet.

Föredragningslistor och protokoll

MÖTESTIDER UNDER VÅREN 2019

  • ti 12.02 klo. 17.00
  • to 14.03 klo. 17.00
  • to 25.04 klo. 17.00
  • to 23.05 klo. 17.00
  • to 13.06 klo. 17.00

 

Svenska sektionens uppgift är att ordna och utveckla verksamheten inom den svenskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesmässiga utbildningen och vuxenutbildningen.