Upphandlingar

Pågående upphandlingar

Upphandlings- och logistikcentralen  konkurrensutsätter sådana upphandlingar av varor och tjänster vid Åbo stad som enligt upphandlingslagen ska konkurrensutsättas. Entreprenadupphandlingar konkurrensutsätts av det beställande affärsföretaget. Gemensamma upphandlingsavtal kan tillämpas på stadens alla aktörer.

Separata upphandlingar konkurrensutsätts på uppdrag av sektorn/upphandlingsenheten ifråga och uppdragsgivaren ansvarar även för upphandlingsbeslut och avtalsförfaranden.

Åbo stad meddelar om pågående centraliserade upphandlingar på webbplatsen HILMA för offentliga upphandlingar samt via Tarjouspalvelus elektroniska upphandlingssystem.