Upphandlingar

Pågående upphandlingar

Besöksadress: 
Linnankatu 31
20100 Turku

Telefon:

(02) 262 7248
(02) 330 000
E-post: 
hankinnat@turku.fi

Öppettider

mån - tors 08:15 - 15:45
fre 08:15 - 15:00

Strategisk upphandling konkurrensutsätter sådana upphandlingar av varor och tjänster vid Åbo stad som enligt upphandlingslagen ska konkurrensutsättas. Entreprenadupphandlingar konkurrensutsätts av det beställande affärsföretaget. Gemensamma upphandlingsavtal kan tillämpas på stadens alla aktörer.

Separata upphandlingar konkurrensutsätts på uppdrag av sektorn/upphandlingsenheten ifråga och uppdragsgivaren ansvarar även för upphandlingsbeslut och avtalsförfaranden.

Åbo stad meddelar om pågående centraliserade upphandlingar på webbplatsen HILMA för offentliga upphandlingar samt via Tarjouspalvelus elektroniska upphandlingssystem.