Bidrag

Staden beviljar bidrag till privatpersoner, organisationer och föreningar för olika ändamål. Bidrag beviljas bl.a. för att stödja ordnandet av service och verksamhet. Bidraget kan bestå av en viss summa pengar, men det kan också handla om redskap som möjliggör aktiviteter.

Man kan ansöka om bidrag t.ex. för

  • främjande av hälsa och välbefinnande
  • kulturell hobbyverksamhet
  • ordnande av motionsmöjligheter eller evenemang
  • medborgarverksamhet för unga
  • konstundervisning
  • vänskapsföreningar eller
  • professionellt utövande av konst

Bidrag kan sökas vid särskilt bestämda tidpunkter enligt ansökningsanvisningarna.

 

Nyckelord: 

Lokaliteter

Lokaliteter

Åboservicen

Yhdistykset ja yhteisöt kyseisen avustuksen hakuaikoina

Yleishyödylliset avustukset jaetaan keskitetysti konsernihallinnosta.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Turun kaupungin konsernihallinto
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupunki
Services språk: 
Finska

Öppettid

Öppet

mån - tors 09:00 - 15:30
fre 09:00 - 15:00

Avvikande öppettider

Dag före helger och vardagshelger

5.12.2017
09:00 - 15:00

Fax:

Fax (02) 262 7229

Telefon:

(02) 262 7200
Stadsarkivet (02) 262 7262
(02) 262 4565
(02) 330 033
(02) 262 5610
(02) 330 033
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000