Fakturering och betalning

Mer information

Inköps- och försäljningsfaktureringen av Åbo stads tjänster sköts i huvudsak av Taitoa. Taitoas kundservice betjänar vardagar kl. 8.00–16.00, tfn 020 639 9410. För samtal debiteras en normal mobilsamtals- och lokalnätsavgift (msa/lna).

Välfärdssektorns betalningskontor erbjuder rådgivning i frågor som gäller betalning av social- och hälsovårdstjänster.

Staden som fakturerare

Vi rekommenderar att du tecknar avtal om e-faktura i din nätbank eller att du tecknar direktbetalningsavtal genom att personligen besöka din bank. Företagskunder kan få Åbo stads faktura som e-faktura.

Pappersfakturor skickas hem per post om inget avtal om e-faktura eller direktbetalning tecknats.

Fakturor från Åbo stad kan förutom via nätbetalningar även betalas via stadens kassaservice på adressen Puolalagatan 5.

Gireringsdelen har tagits bort från fakturan. Ange mottagarens kontonummer och fakturans referensnummer då du betalar en faktura.

Fakturor adresserade till Åbo stad

I enlighet med stadsstyrelsens beslut (15.12.2009 § 669) mottar Åbo stad endast e-fakturor. I stadens anbudsförfrågningar förutsätts att leverantören har kapacitet att fakturera elektroniskt.

Åbo stads faktureringsuppgifter

E-faktureringsadress:
Åbo stad
Mottagarorganisationens namn
Mottagarorganisationens e-faktureringsadress
E-fakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod 003703575029

OBS! Fakturahandläggarens namn ska meddelas i referensfältet.

Fakturering av byggtjänster (omvänd momsskyldighet)

Enligt 8 c § i mervärdesskattelagen är Åbo stad (FO-nummer 0204819-8) en näringsidkare som annat än tillfälligt säljer byggtjänster. Omvänd momsskyldighet tillämpas på alla byggtjänster som fastställts i lagen och köps av staden.

Fakturan ska innehålla de obligatoriska uppgifterna på fakturan som finns uppräknade på Skatteförvaltningens webbplats.

Mer information

Inköps- och försäljningsfaktureringen av Åbo stads tjänster sköts i huvudsak av Taitoa. Taitoas kundservice betjänar vardagar kl. 8.00–16.00, tfn 020 639 9410. För samtal debiteras en normal mobilsamtals- och lokalnätsavgift (msa/lna).

Välfärdssektorns betalningskontor erbjuder rådgivning i frågor som gäller betalning av social- och hälsovårdstjänster.