Verksamhet i förorterna för äldre i Åbo

Besöksadress: 
Stickelbärsgatan 7
20700 Åbo

Telefon:

Serviceförman 050 310 1679
Rådgivning (02) 625 020

Öppettider

Rådgivning (Ite-piste (Egenvård-punkt) kl. 8-10)

mån - fre 08:00 - 15:00
Besöksadress: 
Allégatan 11
20100 Åbo

Telefon:

Serviceförman 050 553 0943
Rådgivning (02) 262 6000

Öppettider

Rådgivning

mån - fre 08:00 - 15:00

Avvikande öppettider

1.6.2019 - 26.8.2019
Stängd
15.5.2019 - 31.5.2019
Stängd

fritt inträde!

Deltagande seniorverksamhet och seniorklubbar i förorterna: Verksamheten organiseras från välfärdscentren och sker koordinerat ute i förorterna.

Seniorverksamheten sker på följande ställen:

  • I församlingens lokaler i Hannunniittu
  • Åldringscentret Liinahaan vanhuskeskus
  • Daghemmet Maistraatinkadun päiväkoti
  • Bagarla församlingshem
  • Harittu, Björkas församlingens utrymmen

Fråga mer:

  • Rådgivning tfn 262 5020 (Lehmusvalkama välfärdscenter)
  • Rådgivning tfn 262 6000 (Rosenkvarterets välfärdscenter)