Talous ja strategia

Turun kaupunkikonsernin johtaminen ja ohjaus perustuu valtuustoryhmien väliseen sopimukseen sekä strategia- ja ohjelmatyöhön.

Talous

Kaupungin tilinpäätös on 24,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilinpäätökseen sisältyy kuitenkin merkittäviä kertaluonteisia tulosta parantavia eriä. Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovuttamisesta syntyi noin 24 miljoonan euron luovutusvoitto. Lisäksi vuoden 2017 yhteisöverotilityksiin sisältyy poikkeuksellisen suuri ennakontäydennysmaksu, joka parantaa tulosta noin 10 miljoonalla eurolla. Tilinpäätös ilman kertaluonteisia eriä jäisi 9,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero ja kunnallisveroprosentti vahvistetaan vuosittain. Turun kaupungin vuoden 2018 tuloveroprosentti on 19,50.

Strategia ja kehittäminen

Turun kaupungin strategiakokonaisuus koostuu kaupunkistrategiasta sekä strategisista ohjelmista: Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelmasta sekä Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmasta, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2014. Lisäksi kaupungin henkilöstölle luotiin oma tavoiteohjelmansa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.8.2014. Strategian päivitys hyväksyttiin valtuustossa 16.4.2018.

Kaupunkistrategia on visionomainen dokumentti, joka kuvaa, miltä kaupunki näyttää vuonna 2029, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua.

Strategisissa ohjelmissa, joiden aikajänne on neljästä kahdeksaan vuotta, kuvataan linjaukset päämäärien toteuttamisen keinoista. Linjaukset konkretisoidaan sopimusohjauksen kautta vuosittain toimialojen toimenpiteiksi.