Talous ja strategia

Turun kaupunkikonsernin johtaminen ja ohjaus perustuu valtuustoryhmien väliseen sopimukseen sekä strategia- ja ohjelmatyöhön.

Talous

Turun kaupungin vuoden 2015 kirjanpidollinen tulos oli 89,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunki kirjasi sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöjen yhtiöittämisestä 87,4 miljoonan euron kertaluontoisen myyntivoiton. Kertaluonteisten erien oikaisun jälkeen kaupungin alijäämä oli 0,5 miljoonaa euroa.

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero ja kunnallisveroprosentti vahvistetaan vuosittain. Kaupunginvaltuusto on 16.11.2015 päättänyt, että Turun kaupungin vuoden 2016 tuloveroprosentti on 19,50.

Strategia ja kehittäminen

Turun kaupungin strategiakokonaisuus koostuu kaupunkistrategiasta sekä strategisista ohjelmista: Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelmasta sekä Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmasta, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2014. Lisäksi kaupungin henkilöstölle luotiin oma tavoiteohjelmansa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.8.2014.

Kaupunkistrategia on visionomainen dokumentti, joka kuvaa, miltä kaupunki näyttää vuonna 2029, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua.

Strategisissa ohjelmissa, joiden aikajänne on neljästä kahdeksaan vuotta, kuvataan linjaukset päämäärien toteuttamisen keinoista. Linjaukset konkretisoidaan sopimusohjauksen kautta vuosittain toimialojen toimenpiteiksi.