Talousarvio

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot tai netto, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut mm. terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut.

Lauta- ja johtokunnat antavat omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion marraskuussa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa sen vuosittain marras-joulukuussa. Valtuuston päätöksen jälkeen lauta- ja johtokunnat tekevät tarvittavat tarkistukset suunnitelmiin, minkä jälkeen talousarvio ja –suunnitelma on valmis.

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelma

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018 (16.10.2017) (pdf)

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018-2021 (16.10.2017) (pdf)

Kaupunginvaltuuston hyväksymät muutokset (13.11.2017) (pdf)

Kulut toimialoittain. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018.