Talousarvio

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot tai netto, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut mm. terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut.

Lauta- ja johtokunnat antavat omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion marraskuussa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa sen vuosittain marras-joulukuussa.

Talousarvio 2017:

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randellin talousarvioesitys 2017 (pdf)

Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksymät muutokset vuoden 2017 talousarvioon ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmaan (pdf)

Kulut toimialoittain, talousarvio 2017
Kulut toimialoittain, Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2017