Pääkirjaston vitriininäyttelyt heinäkuussa

Näkymä tieto-osaston luonnon ja harrasteiden opastevitriinin päädystä
6.6.–1.8.2018

Pääkirjaston vitriininäyttelyt heinäkuussa

Pääkirjaston tieto-osaston vitriininäyttelyissä heinäkuussa tutustutaan vastarinnan vuoteen 1968, antiikin Rooman perintöön, koralliriuttoihin sekä Sauna-lehteen.

Tieto-osasto, Luonto ja harrasteet 5.6.-31.7.2018
Vastarinnan vuosi 1968 
1960-luvun hippiliikkeen rauhanaate väistyi vuonna 1968, kun nuoriso politisoitui ja radikalisoitui. Maailma oli muuttunut nopeasti niin paljon, että toisen maailmansodan jälkeen syntynyt sukupolvi tunsi olonsa täysin vieraantuneeksi edellisistä. Vietnamin sotaa vihattiin kaikkialla ja se tarjosi erilaisia asioita ajaville ryhmille yhteisen kapinan aiheen. Televisio taas mahdollisti ensimmäisen kerran kokemuksen siitä, että kaukaisetkin tapahtumat voitiin kokea suoraan.

Tieto-osasto, Yhteiskunta 6.6.-3.8.2018
Koralliriutat - merten sademetsät
Vuosi 2018 on kansainvälinen koralliriuttavuosi. Koralliriutat ovat meille tuttuja kauniista kuvista, mutta mitä korallit oikeastaan ovat ja minkä vuoksi ne ovat ahdingossa? Koralliriuttojen merkitys mm. merten biodiversiteetille ja riutta-alueiden taloudelle on huomattava, mutta niiden tulevaisuus on vakavasti uhattuna ja suurimmat uhat liittyvätkin ihmisten toimintaan. Tämän takia riuttojen suojelutyö ja riuttatietoisuuden kasvattaminen on arvokasta.

Tieto-osasto, Kansat ja kulttuurit, 25.6.-31.7.
Antiikin Rooman perintö
Vaikka Rooman valtakunta lopulta tuhoutui, jättivät roomalaiset pysyvän jäljen hallitsemilleen alueille ja niiden väestöihin. Roomalaiset loivat paitsi omia kulttuurimuotoja, myös välittivät antiikin kreikkalaista kulttuuria eteenpäin. Antiikin Rooman perintö onkin vaikuttanut moni tavoin länsimaisen kulttuurin kehitykseen, ja se elää yhä vahvana länsimaisissa yhteiskunnissa. Rooman perinnön voidaankin sanoa muodostavan yhden läntisen sivilisaation peruspilareista. Osa tästä perinnöstä on saavuttanut myös globaalin levinneisyyden.


Tieto-osasto, Kuukauden lehti heinäkuussa
Sauna
Sauna-lehti on julkaisu, jossa tuodaan esille saunakulttuurin perinnettä ja nykypäivää. Viihteellisemmän kerronnan ohella jaetaan tutkimustietoa ja tapahtumatiedotteita. Voisi ehkä todeta, että lehti on asiapitoinen kurkistus suomalaisen saunatietouden ja löylyperinteen ytimeen. Sauna-lehti on Suomen saunaseuran julkaisema jäsenlehti. Lehti ilmestyy vuonna 2018 neljästi, ja sen näköislehti on luettavissa osoitteessa www.sauna.fi.

 

 

 

Tapahtumajärjestäjä: 
Turun kaupunginkirjasto
(02) 262 0624
Tapahtumapaikka: 
Tapahtuman osoite: 
Slottsgatan 2, Åbo