Unelmien museo – Historian museo

historian museo
17.11.–31.12.2017

Unelmien museo – Historian museo

Näyttely esittelee vuodesta 2014 alkaen jatkunutta Unelmien museo -projektia, jonka aikana kerättyä materiaalia on hyödynnetty Historian museon valmisteluprosessissa. Näyttely luo myös katsauksen tulevaan, ja yhä edelleen on mahdollisuus osallistua prosessiin.

Unelmien museo -työpajoja on järjestetty vuosien 2014–2016 aikana mm. tapahtumissa, kouluissa ja osallisuusfoorumeissa ja kaupunginosaviikoilla. Keväällä 2017 Unelmien museo -toimintaa toteutettiin Turun keskustassa sijainneessa Kansalaistilassa, jonka ohjelmiston toteuttamiseen osallistui suuri määrä eri yhteisöjä ja järjestöjä. Yhdessä tekemällä toteutettiin Suomi100 -juhlavuoden ”Yhdessä” -teemaa. Kesäksi toiminta muutti muotoaan ja siirtyi Konttiin Turun kauppatorille. Kontissa kaupunkilaisilta tiedusteltiin mm. minkälaista yleisötoimintaa ja palveluja he haluaisivat Historian museoon.

Koko Unelmien museo -projektin aikana kerättyä materiaalia ja ideoita on hyödynnetty Historian museon valmisteluprosessissa. Näyttely luo myös katsauksen tulevaan; Historian museon jatkovalmisteluissa ja toteutuksessa on keskeistä yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus kaupunkilaisten ja eri yhteisöjen kanssa.

Historian museon tavoitteena on uudistaa käsityksiä siitä, mitä kaikkea museo voi olla. Näyttelyssä on mahdollisuus antaa oma näkemyksensä asiasta osallistumalla Historian museo -aiheiseen kyselyyn sekä lähettämällä postikortilla terveiset suunnittelutyöryhmälle.

Tapahtumajärjestäjä: 
(02) 262 0985
Tapahtumapaikka: 
Tapahtuman osoite: 
Vanha Suurtori 3, Turku
Tapahtuman verkkosivusto: 
Tapahtuman FB-sivu: