Liikenne

Toimivat liikennejärjestelyt lisäävät tapahtuman sujuvuutta, ja siksi niiden suunniteluun ja toteutukseen on hyvä panostaa. Suunnittelussa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota siihen, miten tapahtumapaikalle pääsee ja miten mahdolliset poikkeavat liikennejärjestelyt toteutetaan.

Saapuminen tapahtuma-alueelle

Turkuun voi saapua niin meritse, maitse kuin lentäenkin, joten kaupunkiin on helppo tulla sekä kotimaasta että ulkomailta. Lisäksi Turun alueella on kattavat joukkoliikenneyhteydet, jotka takaavat helpon liikkumisen kaupungissa ja lähialueella. Järjestäjien kannattaakin kannustaa kävijöitä julkisen liikenteen käyttöön, sillä Turun kaupunki ei tarjoa tapahtumille parkkialueita tai -lupia.

Yli 90 prosenttia turkulaisista asuu enintään puolen tunnin pyöräilymatkan päässä Turun keskustasta. Joukkoliikenteen rinnalla kannattaakin muistuttaa tapahtumakävijöitä myös autottomista kulkumuodoista. Esimerkiksi pyöräilyyn voi kannustaa järjestämällä tapahtuma-alueen yhteyteen pyöräparkin.

Tapahtumaan saapumisesta ja liikennejärjestelyistä on hyvä tiedottaa muun tapahtumamarkkinoinnin yhteydessä: Selkeät ohjeet bussilinjoista ja aikatauluista madaltavat huomattavasti kynnystä jättää auto kotiin. Liikennejärjestelyistä etukäteen tiedottaminen puolestaan sujuvoittaa liikennettä ja vähentää ruuhkia.  

Liikenteenohjaus

Joskus tapahtuman vuoksi joudutaan tekemään muutoksia liikennejärjestelyihin. Näissä tapauksissa poliisi päättää mahdollisista katujen sulkemisista tapahtuman aikana.

Liikenteenohjauksesta vastaa aina tapahtuman järjestäjä, joka hoitaa alueelle sekä liikenteenohjaajat, heidän varusteensa että tilapäiset liikennemerkit. Liikenteenohjaajien tulee olla poliisin tehtävään hyväksymiä, ja heillä on oltava näkyvä vaatetus sekä ajoneuvolla ajo kielletty -pienoisliikennemerkki. Erikokoisia liikennemerkkejä voi vuokrata esimerkiksi Kuntecilta. 

Kulkua rakennuksiin, kuten yksityiskoteihin, ei saa estää. Myös pelastusviranomaisten on päästävä kulkemaan suljetulle alueelle. Sulkemisen ajankohta on valittava niin, että se haittaa muuta liikennettä mahdollisimman vähän.

Tilapäiset liikennejärjestelyt tapahtumien yhteydessä edellyttävät seuraavia toimenpiteitä: