Turun kaupunki myy yleisellä tarjouskilpailulla ammattirakentajille yhden asuinpientalotontin (AP-1) Kärsämäestä sekä kaksi kolmen erillispientalotontin (AO-1) kokonaisuutta Yli-Maariasta.

Tarjottavana olevat tontit/tonttikokonaisuudet:

Tontin kiinteistötunnusOsoitePinta-ala m2Rak. oikeus k-m2Käyttötarkoitus
Kärsämäki    
853-84-106-2Heikki Huhtamäen polku 43866850+t70AP-1
Yli-Maaria    
853-97-157-1, 2, 3Sädekehä 11, 13, 15842-849160+t50AO-1
853-97-157-4, 5, 6Sädekehä 17, 19, 21849160+t50AO-1

Tutustuthan tontteihin, tarjouskilpailun ehtoihin ja tontteja koskeviin asemaakaavoihin ennen tarjouksen jättämistä alla olevista linkeistä:

Tarjouskilpailun ehdot
Asemakaava Kärsämäki
Asemakaava Yli-Maaria

Kaupungin tavoitteena on tonttien nopea toteutuminen, laadukas suunnittelu ja rakentaminen sekä asumisen kannalta uudet, joustavat tai innovatiiviset ratkaisut.

Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tarjouksessaan:

  • tontin ostajan/vuokraajan tiedot
  • mihin tonttiin/tontteihin tarjous kohdistuu
  • tontille suunniteltu asumisen konsepti eli millaisia asuntoja tontille toteutetaan, asuntojen lukumäärä ja hallintamuoto
  • tarjoajaa sitova rakentamisaikataulu
  • tontista tarjottava hinta

Vapaamuotoiset sitovat tarjoukset tulee jättää ke 8.5.2019 klo 12.00 mennessä Turku-Pisteeseen os. Puolalankatu 5 tai postitse osoitteeseen Turun kaupunki, Tonttipalvelut, PL 355, 20101 Turku. Kuoreen merkintä ”Tarjous, tonttikierros kevät 2019”. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille em. määräajassa.

Lisätietoja:

Turun kaupunki / Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
Maankäyttöinsinööri Suvi Panschin
p. 040 137 4909
suvi.panschin@turku.fi

Turun kaupunki / Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
Tonttipäällikkö Timo Laiho
p. 040 538 2209
timo.laiho@turku.fi