Braheskolan

I huset finns daghem, förskola och grundskola 1-2 åk.
Daghemsgrupper
Rumpnissar 1-3 åringar tel. 040 5180277
Tummetottar 3-5 åringar tel. 040 7726517
Pysslingar 3-5 åringar tel. 040 5180344
Förskolegrupper
Förskolegrupp Blåvingar tel. 040 5180681
Förskolegrupp Trollsländor 040 5181477
Kvällsvård
Braheskolan erbjuder även kvällsvård mån-fre 18.00-22.00, för de familjer som har regelbundet behov p.g.a. arbete eller studier.
Grundskola
Braheskolan erbjuder grundläggande undervisning för elever i 1-2 åk.

Vastuuhenkilö: 
Päiväkodinjohtaja Sinikka Sihvo-Viemerö, Rehtori Nicke Wulff
Puhelin: 
040 647 3576, 040 670 4248
Vaihde: 
(02) 330 000

Aukioloajat

ma-pe 6.30-17.00

Iltaryhmä kl.22.00

Postiosoite: 
Djupdikesvägen 27
20810 Turku
Katuosoite: 
Djupdikesvägen 27
20810 Åbo
Käyntiosoite: 
Djupdikesvägen 27
20810 Åbo

Services

Koulukuraattori

Kuraattori: Rönnqvist Lilian puh.040 137 3680