Turun kaupungin jatkuvan haun listalle on lisätty omakotitontteja Haarlasta, Kärsämäestä ja Yli-Maariasta. Tonttien hakuaika on 2.-15.5. Kärsämäen tontteja lukuun ottamatta.

Lisätietoa tonteista 

  • Ritva Tuomainen puh. 050 405 2688
  • Juhani Lankinen puh. 050 592 8596
  • Suvi Panschin puh. 040 137 4909
Kuvassa Kuukujan tontit Hirvensalossa.

 

Omakotitonttien jatkuvan haun listalle on lisätty kaksi tonttia Haarlan Kuukujalta, viisi tonttia Kärsämäestä ja kymmenen tonttia Yli-Maariasta Tikkaajankadulta. Tonttien hakuaika on 2.-15.5. Poikkeuksena ovat Kärsämäen tontit, jotka poistuvat listalta sen vuorokauden jälkeen, jolloin tontille tehdään ensimmäinen hakemus. 

Yli-Maarian alueelta on jälleen tarjolla myös yksikerroksiselle omakotitalolle tarkoitettuja tontteja. Tontit sijaitsevat lähellä Yli-Maariaan rakennettavaa monitoimitaloa, johon sijoittuu perusopetus (1.-9. lk), kirjasto, nuorisotoimi, kouluterveydenhuolto ja neuvola. Monitoimitalo on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2019.

Vakiniitun julkisivumateriaalia koskevat määräykset poistettu

Yli-Maarian Vakiniitun alueella on nyt mahdollista valita haluamansa julkisivumateriaali. Vakiniitun pientalokortteleiden julkisivumateriaalia koskevat kaavamääräykset on poistettu. Rakentajan toivoman julkisivumateriaalin soveltuminen alueelle varmistetaan rakennusvalvonnassa.

Tietoa jatkuvassa haussa olevista omakotitonteista

 

Asiasanat: