Turku tekee hyvää: tätä se tarkoittaa

Terveiden kaupunkien verkostosta tukea työhön

Turku on osa Maailman terveysjärjestön (WHO) Terveiden kaupunkien (Healthy Cities) verkostoa, joka tähtää ihmisten fyysisen, psyykkisen sekä ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen verkostokaupungeissa. Verkostossa jäsenkaupungit jakavat parhaita käytäntöjään, hyviä ja ei niin onnistuneita kokemuksia sekä tekevät yhteistyötä projekteissa ja hankkeissa.

Turku tekee hyvää tarkoittaa kaikkia niitä tapoja, joilla edistämme eri-ikäisten ja -taustaisten kaupunkilaisten hyvinvointia. Tavoitteinamme ovat mm. pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja terveisiin elämäntapoihin kannustaminen.  

Aktiivisella elämäntyylillä on selvä yhteys parempaan terveyteen, hyvän elämän kokemuksiin ja pitkään ikään. Siksi haluamme tehdä turkulaisten aktiivisen elämän mahdolliseksi tarjoamalla monipuolisesti liikunta-, kulttuuri- ja sosiaalipalveluita sekä eväät elinikäiseen oppimiseen. Panostamme myös hyvään asuin- ja elinympäristöön.

Panostamme siihen, että jokainen kaupunkilainen löytäisi tarvitsemansa palvelun mahdollisimman helposti ja nopeasti. Tämä tarkoittaa erityisesti kattavien verkkopalveluiden kehittämistä. Kun apua saa oikeaan aikaan, tarvitaan korjaavia palveluita vähemmän.

Hyvinvoivien ihmisten Turku

Hyvinvointia ja aktiivista elämää - kaikille asukkaille
Kannamme vastuumme yhteiskunnallisista haasteista kuten väestön ikääntymisestä, syrjäytymisestä ja työttömyydestä. Turkulaisilla on oltava mahdollisuus riittävään elintasoon, yhteisöllisyyteen, itsensä toteuttamiseen ja kykyyn käyttää omia voimavarojaan.

Palveluohjauksella oikeiden palveluiden pariin
Kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi ydintehtävistämme. Tehokkaalla ja kattavalla ohjauksella autamme asukkaita löytämään oikeat hyvinvointipalvelut Turun laajasta tarjonnasta.

Palveluita missä ja milloin vain
Painotamme toiminnassamme erityisesti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, minkä vuoksi kaikki kaupungin palvelut löytyvät verkosta ja ovat kaikkien saavutettavissa ajasta tai paikasta riippumatta.

Apua ennen ongelmien kasaantumista
Tarjoamme yhä enemmän ennaltaehkäiseviä palveluita, jotta ongelmat eivät ehdi kasvaa ja kasaantua. Ennaltaehkäisevillä palveluilla asukkaille luodaan mahdollisuuksia ottaa vastuuta itsestään ja läheisistään.

Yhdessä tekeminen lisää onnellisuutta
Yhteistyömme järjestöjen kanssa tuo kaupunkilaisille lisää vapaa-ajan toimintaa ja hyvinvointipalveluita – sellaisia, joihin meillä kaupunkina ei yksin olisi resursseja tai tarvittavaa erityisosaamista. Verkostomaisesta työtavasta hyötyvät kaikki: asukkaille on tarjolla yhä enemmän harrastusmahdollisuuksia sekä hyvinvointipalveluita ja järjestöt saavat kaupungilta koulutusta ja tukea.

Turku kulttuurikaupunkina
Me tuemme monimuotoisen kulttuuritoiminnan syntymistä ja kehitämme uusia kulttuurin harrastamisen muotoja. Kaupunkimme on täynnä taidetta, tiedettä ja koko perheen tapahtumia. Turun kulttuuritarjonnasta löytyy jokaiselle jotakin.
 

Terveiden kaupunkien verkostosta tukea työhön

Turku on osa Maailman terveysjärjestön (WHO) Terveiden kaupunkien (Healthy Cities) verkostoa, joka tähtää ihmisten fyysisen, psyykkisen sekä ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen verkostokaupungeissa. Verkostossa jäsenkaupungit jakavat parhaita käytäntöjään, hyviä ja ei niin onnistuneita kokemuksia sekä tekevät yhteistyötä projekteissa ja hankkeissa.