Arkistot

Turun kaupungin asiakirja-aineistosta huolehtivat toimialojen arkistot sekä Turun kaupunginarkisto, joka toimii kunnallisena keskusarkistona. Kaupunginarkisto huolehtii kaupungin vanhimmasta pysyvästi säilytettävästä asiakirja-aineistosta. Uudet asiakirjat säilytetään pääsääntöisesti toimialojen arkistoissa.

Turun kaupunginarkisto

Kaupunginarkistossa säilytetään asiakirjoja 400 vuoden ajalta. Arkistokokoelmiin sisältyy:

  • kaupungin organisaatioiden 20 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät asiakirjat,
  • toimintansa lopettaneiden kaupungin toimialojen, virastojen ja laitosten asiakirjat,
  • Turun kaupungin liitoskuntien Kakskerran, Maarian ja Paattisten arkistot,
  • Turun maistraatin ja raastuvanoikeuden asiakirjat vuosilta 1624-1977 sekä
  • turkulaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen arkistoja
 

Asiakirjoja tutkimaan

Kaupunginarkiston asiakas voi tutkia julkisia asiakirjoja kaupunginarkiston tutkijasalissa. Asiakirjoja ei lainata arkiston ulkopuolelle. Asiakirjojen tilaaminen tutkijasaliin ja niiden käyttö on maksutonta, asiakirjakopioista veloitetaan maksu.

Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole laissa säädetty salassa pidettäväksi. Sosiaali- ja terveystoimen asiakirjat ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä tai julkisia vain asianosaisille. Tutkijoiden on mahdollista hakea tutkimuslupaa myös salassa pidettäviin asiakirjoihin. Kaupunginarkisto neuvoo tutkimusluvan hakemisessa.

Kaupunginarkisto tekee asiakirjaselvityksiä vain virkakäyttöön. Yksityiset ihmiset voivat itse tulla tutkimaan asiakirjoja. Henkilökunta opastaa tarvittaessa arkistoluettelojen ja asiakirjojen käytössä.