Arkistot

Turun kaupungin asiakirja-aineistosta huolehtivat toimialojen arkistot sekä Turun kaupunginarkisto, joka toimii kunnallisena keskusarkistona. Kaupunginarkisto huolehtii kaupungin vanhimmasta pysyvästi säilytettävästä asiakirja-aineistosta. Uudet asiakirjat säilytetään pääsääntöisesti toimialojen arkistoissa. Käytetyimmät asiakirja-aineistot on kuvattu arkistojen omilla sivuilla.

Arkistojen asiakirja-aineisto on hyvä tilata etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse. Julkisia asiakirjoja voi tulla tutkimaan paikan päälle. Salassa pidettävää aineistoa voi tutkia vain erillisellä luvalla. Aineistoja ei lainata arkiston ulkopuolelle. Jäljennökset ja palvelut ovat maksullisia. (ks. linkki). Toimialojen erityisaineistoista on omat hinnastonsa.

Toimipisteet

Toimipisteet
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu