Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset

Vuoden 2018 kohdennetut avustukset

Hakuaika on päättynyt.

Ohjeet

Kevään 2018 erityisavustukset

Hakuaika alkaa torstaina 1.3. klo 10.00 ja päättyy keskiviikkona 4.4 klo 15.30. Avustusanomus tehdään sähköisessä Kulta2 -järjestelmässä.

Lisätiedot

Suunnittelija Jenni Tähkävuori (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää kohdennettuja avustuksia yhdistyksille ja järjestöille, jotka toimivat lautakunnan hyvinvointitoimialalle hyväksymien painopisteiden mukaisesti. Avustukset on tarkoitettu kansanterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tekeville sekä sosiaalista hyvinvointia edistäville yhdistyksille ja järjestöille. Avustusta hakevan järjestön tai yhdistyksen toiminnan tulee olla dokumentoitua vähintään vuoden ajalta. Avustusta ei voida myöntää toimitilojen pysyvään vuokraan tai laitehankintoihin.

Hakemukset täytetään ja tallennetaan liitteineen sähköisessä avustusten hakujärjestelmässä. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen Kulta2-järjestelmään löytyy hakuaikana tältä sivulta. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Hakemukseen tulee liittää mukaan yhdistyksen säännöt, toimintasuunnitelma, viimeksi valmistunut toimintakertomus sekä talousarvio.

Tapahtumaan tai kertaluontoiseen toimintaan kohdennetut erityisavustukset

Avustuksella tuetaan yhdistysten järjestämiä yksittäisiä tapahtumia tai kertaluonteista toimintaa. Avustuksia myönnetään yhdistyksille ja järjestöille, joiden toiminta on sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien hyvinvointiohjelmien tavoitteiden mukaista. Avustuksen suuruus on käyttötarkoituksesta riippuen 300–1000 euroa. Avustus myönnetään samalle yhdistykselle vain kerran kalenterivuoden aikana. 

Avustushakemuksessa kuvataan avustuksen käyttötarkoitus, tapahtuman tai kertaluontoisen toiminnan talousarvio, haettavan avustuksen suuruus sekä samaan käyttötarkoitukseen mahdollisesti muualta haettavat tai myönnetyt avustukset.

Avustuksen saaja toimittaa selvityksen avustuksen käytöstä sähköisen avustusten hakujärjestelmän kautta. Avustus voidaan periä takaisin mikäli tarkoitus, johon avustus on myönnetty, on jäänyt toteuttamatta tai kustannukset ovat olleet myönnettyä avustusta pienemmät.