Tutkimusraportteja-sarja

Turun kaupunkitutkimuksen Tutkimusraportteja-sarjassa julkaistaan täysimittaisia tutkimusraportteja kaupunkitutkimuksen ja -kehittämisen ajankohtaisista aiheista. Sarjaan kirjoittavat asiantuntijat eivät pääosin työskentele Turun kaupungin organisaatioissa, eivätkä esitetyt väitteet välttämättä vastaa kaupungin virallista näkemystä.

Tutkimusraportteja (Verkkojulkaisu ISSN 2243-1594)

2018

2017

2016

2015

2013

2/2013 Tanja Ahola: Kestävät kaupungit ja kaupunginosat- tutkimusohjelmista poimittua (ei saatavilla verkkoversiota)

1/2013 Titiana Ertiö: Osallistuminen ja osallisuus Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen 2011 (pdf 0,9 mt)

Asiasanat: