Koordinaattijärjestelmät

Ota yhteyttä

Koordinaattijärjestelmän muutos

Aineistotoimitukset

Uudet koordinaattijärjestelmät otettiin käyttöön Turun seudulla

Turun kaupunki siirtyi kartta- ja paikkatietotuotannossa uuden yleiseurooppalaisen standardin mukaisiin tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmiin. Kartastotöissä käytetään 15.2.2010 alkaen valtionhallinnon suositusten mukaista EUREF-FIN -tasokoordinaattijärjestelmää sekä N2000-korkeusjärjestelmää.

Turun kaupungin kartastotöissä käytetyt ns. Turun järjestelmän koordinaatit korvattiin Turun seudulle paremmin sopivilla ETRS-GK23 tasokoordinaateilla. Muunnoksen jälkeen Turun seudun kartta- ja paikkatietoaineistoa voidaan käyttää saumattomasti yhdessä yli kuntarajojen. Käyttöön otetun järjestel­män taustalla ovat valtionhallinnon suositukset JHS196 ja JHS197.

Muunnoskertoimen avulla kaupungin paikkatietoaineistossa olevat nykyiset koordinaatit muunnettiin uuden järjestelmän mukaisiksi. Muunnoksen seurauksena kaikkien järjestelmässä olevien tietojen koordinaattiluvut muuttuivat.

Seuraavassa esimerkki (Turun tuomiokirkon torni) koordinaattilukujen muuttumisesta:

Turun järjestelmä
x: 105314.579
y: 70507.582

ETRS-GK23
x: 6704699.090
y: 23460253.690

Jatkossa kartta-aineistojen käyttäjien on kiinnitettävä huomiota aineiston koordinaattijärjestelmään. Siirtymävaiheessa on paljon suunnitelmia, joiden käsittelyssä on huomioitava uusi koordinaattijärjestelmä. Keskeneräiset työt suositellaan tehtäväksi loppuun vanhassa järjestelmässä. Uudet ja vasta alkuvaiheessa olevat työt on syytä tehdä uudessa järjestelmässä. Y-koordinaatti on päätetty ottaa käyttöön JHS-suosituksen mukaisesti ns. pitkässä muodossa eli koordinaattiluvun alussa on kaistaa osoittava luku 23.

Myös korkeusjärjestelmä muuttui

Tasokoordinaattimuunnoksen yhteydessä muuttui myös korkeusjärjestelmä. Turussa käytössä olleen NTurku-järjestelmä tilalle tuli uusi valtakunnallinen N2000-korkeusjärjestelmä. Maan kohoamisen takia vanhan korkeusjärjestelmän korkeuksiin on lisättävä +0.464 m, jotta päästään N2000-järjestelmään.

Siirtymä­kautena tulee erityisen tarkasti selvittää minkä järjestelmän korkeudesta kulloinkin on kyse ja varmistaa, että korjaus tehdään oikeaan suuntaan. Käytöstä poistuneen Turun järjestelmän ja uuden N2000-järjestelmän välinen korkeusero käy ilmi esimerkkikuvasta.

Aineistojen luovutukset

Jatkossa kaikki paikkatietoaineistojen luovutukset tapahtuvat uudessa ETRS-GK23 koordinaatistossa ja pelkästään N2000-korkeusjärjestelmässä.

Muunnokset muissa järjestelmissä

Kartta-aineistoa voi myös itse muuntaa käytettävässä paikkatieto-ohjelmistossa ETRS-GK23 koordinaatistoon. Muuntamismahdollisuudet riippuvat käytössä olevan ohjelmiston ominaisuuksista. Tietoa muunnoksista saa yhteyshenkilöiltä.