Turun kaupungin apurahat Pro Gradu -tutkielmiin

Hakuaika ja päätökset

Turun kaupungin Pro Gradu-apurahojen haku Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijoille on avoinna vuosittain viikoilla 42–46, päättyen viikon 46 viimeisenä arkipäivänä (tänä vuonna 16.11.2018) klo 15.00.

Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen lomake Kuntarekryssä.Verkkopalvelussa voi asioida suomeksi ja ruotsiksi.

Englanninkielisen hakulomakkeen voi ladata osoitteesta www.turku.fi/en/turku-info/urban-research. Se palautetaan liitteineen osoitteeseen turun.kaupunki@turku.fi 16.11. klo 15.00 mennessä (otsikkoon Turku Master’s Thesis Grant). Suomen- ja ruotsinkielisiä hakijoita pyydetään käyttämään verkkolomaketta.

Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusote ja kirjallinen tutkimussuunnitelman tiivistelmä, jonka enimmäispituus on kaksi sivua. Pidempiä suunnitelmia ei huomioida.

Rahoituspäätökset tehdään joulukuussa 2018.

Graduapurahojen hakuopas (pdf)

Lisätietoja antaa tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila.

Apurahat on tarkoitettu Turun kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttavien Pro Gradu-töiden kirjoittamiseen Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa. Apurahaa anotaan syksyllä suunnitelmalla, mutta se maksetaan vasta seuraavan vuoden puolella, valmistunutta työtä vastaan. Kilpailussa jaetaan enintään 10 apurahaa (á 2000€). Apurahat rahoittaa Turun kaupunki.

Turun kaupunkitutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa akateemista ja sovellettavaa tutkimusta, joka auttaa, Turun kaupungin strategisten ohjelmien mukaisesti, lisäämään turkulaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä kaupungin kilpailukykyä ja kestävää kasvua. Tutkimusohjelman kohde on, näiden teemojen puitteissa, yhteiskunnallinen ja tilallinen muutos kaupungeissa ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tutkimusohjelma määrittelee laveasti tutkimusten aihepiirin, mutta jättää tutkijoille varsinaisten tutkimuskysymyksien määrittelyn ja tutkimuksen sisällön tarkemman rajauksen. Hakijan tulee tutustua kaupunkitutkimusohjelmaan.

Apurahoja myönnetään Pro Graduille, jotka perustuvat teoreettiseen viitekehykseen ja voivat tuottaa kaupungin kehittämisen kannalta kiinnostavaa sovellettavaa tietoa. Hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään huomioita erityisesti tutkimussuunnitelman ansiokkuuteen ja toteutettavuuteen määräajassa, tiedon sovellettavuuteen ja uusiin näkökulmiin. Toivottu soveltava hyöty on tiedon kartuttaminen kaupungin kehitykseen vaikuttamisen ja muutoksen mahdollisuuksista – tulevaisuusorientoituneesti, mutta historiaa unohtamatta. Tutkimukset voivat, mutta niiden ei tarvitse empiirisesti koskea Turkua tai Turun kaupunkiseutua, mikäli soveltava hyöty on muuten perusteltavissa.

Turun kaupunki varaa vuosittain graduapurahoihin enintään 20.000€. Haku on kilpailu, jossa myönnetään enintään 10 graduapurahaa, á 2000€. Apurahaa anotaan syksyllä suunnitelmalla, kun Pro Gradu on valmisteilla, mutta se maksetaan vasta seuraavan vuoden puolella, valmistunutta työtä vastaan. Apurahan saaminen edellyttää gradun valmistumista apurahapäätöksen jälkeisenä vuonna viimeistään 1.12. mennessä, mutta mielellään jo aikaisemmin. Apuraha on verovapaata tuloa.

Hakuaika ja päätökset

Turun kaupungin Pro Gradu-apurahojen haku Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijoille on avoinna vuosittain viikoilla 42–46, päättyen viikon 46 viimeisenä arkipäivänä (tänä vuonna 16.11.2018) klo 15.00.

Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen lomake Kuntarekryssä.Verkkopalvelussa voi asioida suomeksi ja ruotsiksi.

Englanninkielisen hakulomakkeen voi ladata osoitteesta www.turku.fi/en/turku-info/urban-research. Se palautetaan liitteineen osoitteeseen turun.kaupunki@turku.fi 16.11. klo 15.00 mennessä (otsikkoon Turku Master’s Thesis Grant). Suomen- ja ruotsinkielisiä hakijoita pyydetään käyttämään verkkolomaketta.

Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusote ja kirjallinen tutkimussuunnitelman tiivistelmä, jonka enimmäispituus on kaksi sivua. Pidempiä suunnitelmia ei huomioida.

Rahoituspäätökset tehdään joulukuussa 2018.

Graduapurahojen hakuopas (pdf)

Lisätietoja antaa tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila.