Sivistystoimialan rekisteriselosteet

Henkilötietojen käsittely

Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta rekisterinpitäjänä ylläpitää varhaiskasvatuksen asiakasrekisteriä. Rekisteriselosteesta käy ilmi mm. tietojen käyttötarkoitus, tietosisältö, tietolähteet ja mihin tietoja voidaan luovuttaa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Turun kaupungin peruskouluissa ja lukioissa käytössä olevien oppilashallinto-ohjelmien rekisteriselosteet:

Perusopetuksen rekisteriselosteita:

Opiskeluhuoltorekisterien tietosuojaselosteita: