Tilastotietoja aihealueittain

Tilastotietoja aihealueittain on jatkuvasti päivitettävä laaja perustietopaketti.

Tilastotaulukoiden alueyksikkönä on Turku, ellei toisin mainita. Eräät Turkua koskevat taulukot on esitetty kaupungin oman tilastoaluejaon mukaisina.

Tilastoaluejako esitetään myös osoitteessa opaskartta.turku.fi/ Linkki vie esimerkkinäkymään, jossa palvelualuejako eli tilastolliset suuralueet on merkitty yhtenäisellä viivalla ja pienalueet pilkkuviivalla. Käyttämällä työkalupainikkeita kartassa voi siirtyä näkymästä toiseen.

Aineiston jäsentely vastaa Turun kaupungin tilastollisen vuosikirjan sisältöä.

1. Alue, ympäristö
2. Väestö
3. Väestönmuutokset
4. Asunto-olot ja rakennustoiminta
5. Työmarkkinat
6. Elinkeinotoiminta: teollisuus, energia- ja vesihuolto, majoitus ja yritysten toimipaikat
7. Liikenne
8. Kunnallistalous
9. Veronalaiset tulot ja verotus
10. Terveyspalvelut
11. Sosiaalinen hyvinvointi
12. Koulutus, kulttuuri ja vapaa-aika
13. Yleinen järjestys ja turvallisuus
14. Vaalit

Taulukoissa käytettyihin käsitteisiin ja määritelmiin voi tutustua klikkaamalla aihealueittaisesti esitettyjen tilastotietojen (luvut 2, 3, 4, 5, 6, ja 14) otsikkorivien alla kohtaa ´taustatietoja´ tai Tilastokeskuksen verkkosivuilla: