Tilastojulkaisut

Vuosittain koostettava verkossa julkaistava Tilastotietoja Turusta tiivistää yhteen keskeisimmät luvut mm. kaupungin taloudesta ja palveluista sekä työelämästä,  asumisesta ja väestömuutoksista.

Joka toinen vuosi julkaistava Turun kaupungin tilastollinen vuosikirja sisältää tietoja kaupungin alueesta ja asukkaista sekä toiminnoista kaupungin alueella.

Vanhemmat vuosikirjat saatavana painettuina.

Turun alueprofiili 2011 -julkaisussa tarkastellaan Turkua alueittain tilastotaulukoiden, kuvioiden ja teemakarttojen avulla.

Kuntapalvelut 2017 -kyselytutkimus selvitti käsityksiä kunnallisista palveluista yhdeksässä kunnassa. Turku on ollut säännöllisesti mukana vuodesta 2003 alkaen, joten tuloksille saadaan pitkän ajan vertailutietoja.