Turku Energian tontin aluesuunnittelukilpailu

KILPAILUN ETENEMINEN

Kilpailijoiden määräaikaan mennessä esittämät kysymykset (7 kpl) ja niihin annetut vastaukset on nyt julkaistu:

Ilmoittautumistarjousten joukosta on valittu neljä arkkitehtitoimistoa/työryhmää kilpailuun.

Arvioinnissa tarkasteltiin ensisijaisesti työryhmien ilmoittamia kolmea referenssityötä. Lisäksi tarkasteltiin työryhmän vastuullisen vetäjän sekä työryhmän muiden jäsenten tietoja ja taitoja sekä kokemusta kilpailukohteen kaltaisista hankkeista ja niissä saavutettuja tuloksia. Referenssitöiden meriitteinä pidettiin kokemusta kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta, kokemusta uusiokäytön suunnittelusta sekä uuden ja vanhan yhteensovittamisesta, kilpailun toimeksiannon vaatimien eri osa-alueiden monipuolista hallintaa, suunnittelijoiden aikaisempaa kilpailumenestystä sekä innovatiivisia, toteutettuja kohteita.

KILPAILUAIKATAULU

Ilmoittautuneiden suuresta määrästä johtuen kilpailijoiden valintaprosessi viivästyi. Kilpailun aikatauluja on tarkistettu ja muutettu seuraavasti:

Kilpailijoiden valinta on tehty to 1.10.2015. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan kokous ke 14.10. Ilmoitus valinnoista to 15.10.2015.

INFO-tilaisuuteen ilmoittautuminen kilpailuun valituille pe 23.10.2015 klo 12:00 mennessä.

INFO-tilaisuus ja opastettu kierros kilpailualueella kilpailuun valituille to 29.10.2015 klo 13–15.

Kilpailua koskevat kysymykset to 5.11.2015 klo 15.00 mennessä.

Kysymyksiin vastataan internetissä pe 20.11.2015 klo 15.00 mennessä.

Kilpailuaika päättyy ja työt toimitetaan to 21.1.2016 klo 12.00 mennessä.

Kilpailun tulokset julkistetaan ma 21.3.2016 klo 9.30

Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus

Turun kaupunki, Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab ja TVT Asunnot Oy järjestävät yhteistyössä ilmoittautumiskutsukilpailun Turku Energian tontin ja entisten raitiovaunuhallien muodostaman alueen kehittämisen ideoimiseksi. Kilpailulla etsitään omaleimaisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja alueen elinvoiman lisäämiseksi, maankäytön kehittämiseksi ja tulevan asemakaavamuutoksen suunnittelun tueksi.

Alueen uudisrakentamisella tavoitellaan kohtuuhintaisia ja monipuolisia asumismuotoja viereisen Linnanfältin alueen uudisrakentamisen jatkoksi. Alueen vanhalle rakennuskannalle pyritään löytämään uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia, jotka tarjoaisivat myös työpaikkoja ja monipuolisia palveluja alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille. Mahdollisten matkailua palvelevien toimintojen sijoittumista alueelle ei myöskään ole poissuljettu.

Tavoitteena on rakentaa uutta ja vanhaa rakennuskantaa yhdistämällä tunnistettava ja yksilöllinen kokonaisuus, joka luo paikkaan sitoutuvaa hyvää ja kestävää kaupunkirakennetta.  Kaupunkikeskustan laajeneminen sataman suuntaan tukee osaltaan keskustan elinvoimaisuutta ja merellisyyttä.

Kilpailussa noudatetaan kilpailuohjelman mukaisia sääntöjä. Kilpailukielenä on Suomi.

Määräaikaan pe 11.9.2015 klo 12.00 mennessä Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos vastaanotti 33 kappaletta ilmoittautumistarjouksia. Perehdyttyään ilmoittautumistarjouksiin arviointiryhmä on valinnut seuraavat neljä arkkitehtitoimistoa/työryhmää kilpailuun:

  • Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy ja Realprojekti Oy
  • Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy
  • Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy
  • Sigge Arkkitehdit Oy

Näistä kaikille hyväksytyn ehdotuksen laatineille ryhmille maksetaan palkkiona 15 000 euroa (+ alv). Lisäksi voittavan ehdotuksen jättänyt kilpailija saa 10 000 € (+ alv) palkintosumman.

Kilpailu pyritään ratkaisemaan helmikuun 2016 aikana.

Lisätietoja kilpailusta antavat:

Arkkitehti Mika Rajala
Kiinteistöliikelaitos
Kiinteän omaisuuden kehittäminen
Puhelin: +358 2 2624 664
Email: mika.rajala@turku.fi

Kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström
Ympäristötoimiala
Kaupunkisuunnittelu
Puhelin: +358 40 1842505
Email: thomas.hagstrom@turku.fi

 

KILPAILUAIKATAULU

Ilmoittautuneiden suuresta määrästä johtuen kilpailijoiden valintaprosessi viivästyi. Kilpailun aikatauluja on tarkistettu ja muutettu seuraavasti:

Kilpailijoiden valinta on tehty to 1.10.2015. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan kokous ke 14.10. Ilmoitus valinnoista to 15.10.2015.

INFO-tilaisuuteen ilmoittautuminen kilpailuun valituille pe 23.10.2015 klo 12:00 mennessä.

INFO-tilaisuus ja opastettu kierros kilpailualueella kilpailuun valituille to 29.10.2015 klo 13–15.

Kilpailua koskevat kysymykset to 5.11.2015 klo 15.00 mennessä.

Kysymyksiin vastataan internetissä pe 20.11.2015 klo 15.00 mennessä.

Kilpailuaika päättyy ja työt toimitetaan to 21.1.2016 klo 12.00 mennessä.

Kilpailun tulokset julkistetaan ma 21.3.2016 klo 9.30