Usein kysyttyä

Miksi Kauppatoria uudistetaan?

Paikat, joihin on panostettu, kuten jokivarsi ja Kauppahalli, ovat nyt Turun ylpeys. Sama halutaan tehdä Kauppatorille, jotta siitä tulee aidosti kaupungin sydän, syy tulla keskustaan.

Uuden Kauppatorin myötä Turkuun syntyy Suomen paras kävely- ja pyöräilykeskusta. Uusi tori tarjoaa puitteet merkittävälle toiminnalliselle muutokselle – torilla voi olla tapahtumia, konsertteja ja kahviloita. Tori on kaupunkilaisten kokoontumispaikka, jonne on helppo tulla kaikilla liikennemuodoilla.

Miten tori muuttuu?

Tori uudistetaan vastaamaan nykyajan tarpeita. Torirakennukset uusitaan, ja niihin tulee kahviloita ja yleisötiloja. Torikannesta tulee lämmitettävä, ja torin kivetys ladotaan uudelleen, jotta pinnasta tulee tasainen ja helppokulkuinen. Torikauppiaiden kojut järjestellään uudelleen huomioiden ihmisten tärkeimmät kulkureitit. Näin torilla asioiminen helpottuu.

Torilta poistuu parkkipaikkoja ja osa kaduista muutetaan kävely- ja pyöräilykaduiksi tai ainoastaan huolto- ja tonttiliikenteen salliviksi pihakaduiksi. Jotta tämä on mahdollista, torin alle rakennetaan maanalainen pysäköintilaitos.

Milloin muutostyöt torilla alkavat?

Suunnitelmat on julkistettu ja kaikkien nähtävillä maaliskuussa 2016 turku.fi- ja turku.fi/uusikauppatori-sivustoilla sekä Turku-pisteessä osoitteessa Puolalankatu 5. Päätöksentekoprosessi etenee niin, että asia viedään huhtikuussa päätettäväksi Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaan, minkä jälkeen kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyvät suunnitelmat myöhemmin keväällä.

Mitä torilla tehdään ensimmäisenä?

Ennen rakennusvaiheen alkamista Kauppatorin ympäristössä käynnistetään Museoviraston ja Turun museokeskuksen valvomat arkeologiset kaivaukset.

Rakennetaanko torin alle pysäköinti?

Torin uudistamisen edellytys on, että autopaikoitus ohjataan maan alle, ja näin pystytään vähentämään liikennettä torin ympäristössä.

Muuttuvatko torikaupan aukioloajat?

Torikaupan aukioloajat voivat laajentua tulevaisuudessa esimerkiksi tapahtumien myötä.

Miten rakennustyöt vaikuttavat torikauppaan?

Torikauppa jatkuu mahdollisimman normaalisti myös rakennustöiden aikana.

Tuleeko torille konsertteja ja tapahtumia?

Uusi Kauppatori mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen, pop-up-kauppoja ja kahviloita. Torilla voi tulevaisuudessa olla myös konsertteja ja muita erilaisia tapahtumia.

Paljonko torin uudistus maksaa?

Torin ja katujen muutoksien kustannusarvio tällä hetkellä on noin 19 miljoonaa euroa.

Uusi tori aiotaan lämmittää, miten se toteutetaan?

Toripinnan kiveyksen uudistamisen yhteydessä torin alle asennetaan lämmitys, jolloin tori pysyy sulana ja helppona kulkea säällä kuin säällä. Lämmityksessä voidaan hyödyntää esimerkiksi kaukolämmön paluuvettä, kuten nykyisellä Yliopistonkadun kävelyosuudellakin. Toisena vaihtoehtona selvitetään maalämmön hyödyntämistä energian lähteenä.

Torilta poistuu pysäköintipaikkoja. Miten omalla autolla voi tulla torille?

Autoilijoita palvelemaan rakennetaan maanalainen pysäköintilaitos. Näin nykyiset torin ja katujen varsilla olevat parkkipaikat voidaan poistaa ja vapauttaa tila ihmisten käyttöön: oleiluun, kahviloille, erilaisille tapahtumille. Maanalaisen pysäköinnin ansiosta torille on jatkossakin helppo tulla autolla.

Miten julkinen liikenne ja bussipysäkit muuttuvat torilla? 

Uudella Kauppatorilla bussiliikenne ohjataan kahdelle kadulle, Aurakadulle ja Eerikinkadulle. Bussipysäkkien odotustilat levenevät, ja pysäkeiltä kulkemista helpotetaan rakentamalla uusia suojateitä. Joidenkin bussipysäkkien sijainti voi muuttua. Torin kohdalla Yliopistonkatu muuttuu kävely- ja pyöräilykaduksi, ja tilausliikenteen bussipysäkki siirtyy Aurakadun varrelle.

Miten lähitalojen asukkaat huomioidaan rakennustöiden aikana?

Lähialueella asuville tiedotamme projektin etenemisestä. Rakennustyöt pyritään toteuttamaan niin, että lähialueen asukkaille ei koidu haittaa.

 

Asiasanat: 
Kaupunginosa/Alue: