Turun Tiedepuisto

Turun Tiedepuisto

  • Hanke käynnistyi kaupunginvaltuuston päätöksellä keväällä 2016.
  • Lisätietoja: Hankejohtaja Janne Alho, Turku Business Region

Turun Tiedepuiston tulevaisuuskuvan esittely (pdf)

Turun Tiedepuisto somessa

Turun Tiedepuisto -kärkihanke on yksi kaupungin kolmesta kärkihankkeesta ja tärkeä osatekijä Turun vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen.

Turun yliopistokampukselta Kupittaan työpaikkakeskittymään ja edelleen Itäharjulle ulottuva alue on kaupunkiseudun merkittävin osaamisen ja korkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus. Saumattomasti kaupunkikeskustaan kytkeytyvä alue on houkutteleva paitsi monipuolisen toimija- ja osaamisverkostonsa myös erinomaisen logistisen sijaintinsa vuoksi. Tunnin juna -hankkeen avulla se kytkeytyy tulevaisuudessa myös pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen.

Kärkihankkeen tavoitteena on yhdistää alueen maankäytön, rakentamisen ja liikkumisen hankkeet toiminnallisen ympäristön kehittämiseen sekä innovaatiotoimintaan, palveluiden ja liiketoimintamallien uudistumiseen. Kokeilumyönteisyys ja ketteryys ovat keskeisiä kehittämisen periaatteita. Monipuoliselle älykaupungin kokeilu-, kehitys-, ja tutkimustoiminnalle tarjoutuu kärkihankkeen kautta näyteikkuna ja houkutteleva alusta.

Turun Tiedepuisto -kärkihankkeen menestys nojaa kumppanuusajatteluun, yhteisiin tavoitteisiin ja monipuolisen osaamisen hyödyntämiseen. Korkeakoulut, muut oppilaitokset ja alueen elinkeinoelämän keskeiset vaikuttajat on kytketty tiiviisti kehittämistyöhön alusta alkaen. Aktiivista vuoropuhelua alueen eri toimijoiden välillä on toteutettu mm. osallistavien Turku Future Forum -tilaisuuksien avulla.

Kärkihankkeen menestystä tulevat osoittamaan alueelle kohdistuvat investoinnit, hankkeen avulla kehittyvä liiketoiminta ja syntyvät työpaikat sekä aluebrändin kansallinen ja kansainvälinen tunnistettavuus.