Hankinnat

Hankinta- ja logistiikkakeskus

Hankinta- ja logistiikkakeskus kilpailuttaa kaikki Turun kaupungin tavara- ja palveluhankinnat, jotka on hankintalain mukaan kilpailutettava. Urakkahankinnat kilpailutetaan tilaajaliikelaitoksissa. Yhteishankintasopimukset ovat kaikkien kaupungin toimijoiden käytössä.

Erillishankinnat kilpailutetaan toimialan/hankintayksikön toimeksiantoon perustuen ja toimeksiantaja vastaa myös hankintapäätöksen tekemisestä ja sopimusseurannasta.

Turun kaupunki ilmoittaa käynnissä olevista keskitetyistä hankinnoista HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla ja Tarjouspalvelun sähköisessä hankintajärjestelmässä.

Käynnissä olevat kilpailutukset

Muut avoimet tarjouspyynnöt

Ohjeet ja sopimusehdot

Julkisten tavarahankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 TAVARAT)
Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 PALVELUT)
JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)
Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa
 

Hankinta- ja logistiikkakeskus