Omistajanvaihdos ja yrityksen lopettaminen

Omistajan- ja sukupolvenvaihdos yrityksessä

Muutokset yrityksen omistussuhteissa kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta kaikki asiat ehditään tehdä suunnitellusti ja huolella. Prosessi saattaa viedä vuosia, olipa jatkaja perhepiiristä tai sen ulkopuolelta.

Yrityksen omistajanvaihdos on eräs yrityksen elinkaaren suurimmista asioista. Oikein tehtynä se antaa uutta virtaa yritykselle, mutta huonosti valmisteltuna se saattaa katkaista terveenkin firman toiminnan.

Yrityksen perustamista harkitsevalle omistajanvaihdos on varteenotettava vaihtoehto, sillä tulevaisuudessa yhä useampi yrittäjä jää eläkkeelle.

Yrityksen lopettaminen

Yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava toimintansa lopettamisesta sekä Verohallintoon (ennakonperintärekisteri ja arvonlisäverovelvollisten rekisteri) että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin.

Lisäksi yritysten ja yhteisöjen on huolehdittava muun muassa siitä, että ne antavat veroilmoituksen, kausiveroilmoituksen ja vuosi-ilmoituksen myös viimeiseltä toimintavuodelta.