Turku tarjoaa luovia ideoita, korkeaa osaamista ja kilpailukykyä

Lisätietoa:

INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelman tavoitteista Tekesin ja Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Turku on mukana Tekesin INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen.

Ohjelmaan on valittu viisi teemaa ja niille vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Turku on mukana Tulevaisuuden terveys ja Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teema-alueilla.

Lähtökohta on tutkimuksen, koulutuksen, yritysten ja julkisen hallinnon tiivis paikallinen yhteistyö ja voimavarojen koonti. Keinoina ovat uuden tyyppiset kehitys­ympäristöt, edelläkävijämarkkinoiden luominen sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö osaamisen hyödyntämisessä.

Ohjelman operatiivisesta johtamisesta ja hallinnoinnista vastaa Tekes. Strategisesta ohjauksesta ja ohjelman arvioinnista vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö sekä Sitra ja Tekes.