Yrityksen kasvu ja kehittyminen

RAHOITUSTA KASVUUN:

Turku Science Park tarjoaa tukea yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tehostamiseen sekä rahoituksen järjestämiseen. Turku Science Park auttaa yhteistyökumppanuuksien rakentamisessa sekä osaavien työntekijöiden löytämisessä.

Turun Aikuiskoulutuskeskus kehittää yrityksiä, organisaatioita ja työyhteisöjä erityisesti muutos- ja murrostilanteissa. Kehittämistyö on useimmiten pitkäjänteistä ja tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

ELY-keskus tarjoaa asiantuntijapalveluita ja rahoitusta pk-yritysten kasvuun, liiketoiminnan ja johtamistaitojen tehostamiseen, teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen, henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen tai uusien työntekijöiden kouluttamiseen. Tavoitteena on nopeuttaa yritysten kansainvälistymistä ja pääsyä ulkomaisille markkinoille.

RAHOITUSTA KASVUUN: