Terveydentilan selvittäminen, työkyvyn arviointi ja kuntoutusohjaus

Terveydentilan selvittäminen

Työllisyyspalvelukeskuksen terveydenhoitaja tekee asiakkaalle terveystarkastuksen, jonka yhteydessä hän arvioi hoidon- ja tuentarvetta ja antaa terveysneuvontaa ja ohjausta. Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjelmoi lähetteen laboratorioon ja varaa ajan terveyskeskuslääkärille tai ohjaa asiakkaan muulle hoitotaholle.

Työkyvyn arviointi

Tarvittaessa työllisyyspalvelukeskuksen asiakas voidaan ohjata työkyvyn arviointiin erikoislääkärille.

Kuntoutusohjaus

Työllisyyspalvelukeskuksen kuntoutussihteeri arvioi asiakkaan kuntoutusmahdollisuuksia ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa työeläkelaitosten ja Kelan kuntoutuspalveluihin. Kuntoutussihteeri voi myös arvioida asiakkaan mahdollisuuksia työkyvyttömyyseläkkeseen.