Työllisyyden Turku-lisä

Työllisyyden Turku-lisällä tuetaan välityömarkkinoita sekä pitkään työttömänä olleiden turkulaisten työllistymistä avoimille markkinoille. Työnantajille maksettava Turku-lisä on tarkoitettu käytettäväksi työllistämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Turku-lisää voivat hakea työnantajat (yhdistykset, säätiöt ja yritykset), jotka palkkaavat yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työttömän palkkatöihin. Työajan tulee olla vähintään 23 h/vko.

Harkinnanvaraista Turku-lisää myönnetään yleensä enintään seitsemäksi kuukaudeksi. Oppisopimuskoulutukseen tukea voidaan myöntää koko koulutuksen keston ajalle. Samalle henkilölle saman työnantajan palvelukseen tukea maksetaan vain kerran.

Turku-lisää haetaan Työllisyyspalvelukeskuksen Työpisteestä.