Tukea rekrytointiin

Rekrytoi verkossa

Jätä yrityksesi työpaikkailmoitus uudessa ja maksuttomassa Työvoimahautomot-verkkoalustassa, vaikka heti!

Rekrytointisivustoa kehitetään edelleen ja sen toiminnassa ovat mukana alueen työvoimapalvelut, yritykset sekä oppilaitokset.

Työpisteen yritys- ja työllisyyspalvelut

Työpiste auttaa yrityksiä ja turkulaisia työnhakijoita löytämään toisensa. Teemme yhteistyötä yritysten ja Turun kaupungin toimialojen kanssa parantaaksemme asiakkaidemme työllistymistä. Järjestämme

  • yrityskäyntejä
  • infotilaisuuksia
  • messuja
  • ideaverstaita

ja muita erilaisia tapahtumia. Ota yhteyttä: tukityotiimi@turku.fi.

Edelleensijoitus

Helpotamme työn ja tekijöiden kohtaamista erilaisin tukitoimin, joista edelleensijoitus on tärkein Työpisteen välineistä. Edelleensijoituksessa Työpisteen asiakas solmii Turun kaupungin kanssa työsopimuksen, mutta työpaikka on sovitussa yhteistyöyrityksessä. Edelleensijoituksessa työsopimuksen pituus on maksimissaan 3 kuukautta. Tavoitteena on, että kolmen kuukauden edelleensijoituksen jälkeen työntekijä saisi itselleen yrityksestä jatkotyöpaikan.

Edelleensijoitus auttaa konkreettisesti töitä ja tekijöitä yhteen, sillä sen avulla työnantaja saa kauttamme sopivia ehdokkaita avoinna oleviin työpaikkoihin ja työnhakija tilaisuuden näyttää kykynsä ja motivaationsa – ja usein myös uuden työpaikan itselleen. Työpisteen urasuunnittelijat tulevat mielellään yrityksiin keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista.

Edelleensijoitettavat työntekijät ovat Työpisteen urasuunnittelijoiden kartoittamia ja haastattelemia motivoituneita asiakkaita, joten heidän taitonsa tunnetaan ja potentiaali tiedetään. Yleensä edelleensijoitukset onnistuvat hyvin, sillä yli 90 prosenttia edelleensijoituksista kestää sovittujen suunnitelmien mukaan.

Rekrytointikokeilu

Vuoden 2018 loppuun asti voimassa oleva rekrytointikokeilu mahdollistaa potentiaalisen työntekijän soveltuvuuden arvioinnin itse työtehtävissä. Rekrytointikokeilu tähtää työsuhteen syntymiseen, joten se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa yrityksellä on tosiasiallisesti töitä tarjolla. Tarjolla oleva työ voi olla avoimeksi ilmoitettu työpaikka tai ns. piilotyöpaikka, johon haetaan varmasti sopivaa työntekijää.

Työntekijälle rekrytointikokeilu on aina vapaaehtoinen mahdollisuus. Sille ei ole vähimmäiskestoa eikä siitä kieltäytyminen tai kokeilun keskeyttäminen aiheuta keskeytyksiä työttömyysetuuteen. Onnistuneessa rekrytointikokeilussa kokeilija palkataan yritykseen ja kokeilun kesto vähennetään koeajan enimmäispituudesta, jos henkilö palkataan samaan tai samankaltaisiin tehtäviin.

Rekrytointikokeilua ei voi ilmoittaa työpaikkailmoituksena. Rekrytointikokeilu kestää enintään kuukauden.