Työnhaun sanasto

Katso myös

kela.fi/tyottomat

Pitkäaikaistyöttömiksi lasketaan henkilöt, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yli 300 päivän ajan.
Tarkista omat tukipäiväsi Kelan laskurilla kela.fi

Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vasta-valmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimistossa.

Työttömyysetuuksia eli työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa voit saada, jos olet kokoaikatyötä hakeva työtön työnhakija ja valmis vastaanottamaan sinulle tarjottavan työn tai muita työllistymistäsi tukevia toimia.

Työllistämisen tuet on tarkoitettu työnantajille, jotka palkkaavat työhön pitkään työttömänä olleen työnhakijan.  Merkittävin työllistämisen tuki on TE-toimiston myöntämä palkkatuki, joka voi kattaa 30–50 % työllistetyn palkkauskustannuksista.

Työkokeilussa voit esitellä omaa osaamistasi ja motivaatiotasi työnantajalle ja siten saada jalansijaa työelämässä. Työkokeilua voi käyttää myös omien alanvaihtomahdollisuuksien selvittämiseen.

Jos haluat työkokeiluun Turun kaupungille, varmista työkokeiluoikeutesi Työpisteestä ja ota sitten yhteyttä suoraan siihen Turun kaupungin yksikköön, jossa haluaisit työkokeilusi suorittaa.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on vahvistaa henkilön elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Kuntouttava työtoiminta toteutetaan joko kaupungin Työkeskuksessa tai kaupungin osoittamien yhteistyökumppaneiden tehtävissä.