Kaupunkin rakentaa yhdessä korkeakoulujen ja muiden kumppanien kanssa vetovoimaista innovaatioympäristöä ja tiedepuistoaluetta, joka mahdollistaa osaamisen hyödyntämisen ja kaupallistamisen.

Turun nykyisissä strategisissa linjauksissa korostuvat erityisesti kaupunkilaisten aktiivisuuden ja osallisuuden tukeminen, kaupungin kilpailukyvyn vahvistaminen, kestävä kasvu sekä kaupungin kehittäminen aluekokonaisuuksina. Näitä sekä monialaisen yhteistyön tärkeyttä painottavat strategiatyössä mukana olleet ohjelmaryhmien edustajat.

– Tavoitteena on saada Turku kasvun raiteille. Turku ei ole kasvanut samalla vauhdilla kuin monet muut kaupunkiseudut Pohjoismaissa, mutta meillä on siihen kaikki edellytykset, sanoo kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

– Kaupunkirakentamisessa tämä tarkoittaa linjauksia, jotka ovat hieman poikkeavia siitä mitä aiemmin on tehty. Kaupunkirakenteen ei haluta hajautuvan, vaan tavoitteena on suunnata kasvua kaupunkirakenteen sisään isoin aluekokonaisuuksin, joista keskusta on yksi, Hintsanen sanoo.

Kasvun edellytyksiä vahvistetaan paitsi kaupunkisuunnittelulla myös tukemalla yritysten ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia, uudistamalla työllistämistoimintaa sekä vahvistamalla kaupungin logistista asemaa ja matkailullista houkuttelevuutta.

– Erityisen tärkeää on nopean junayhteyden saaminen Turun ja Helsingin välille. Se tukee matkustaja- ja rahtiliikennettä sekä laajentaa työssäkäyntialuetta eteläiseen Suomeen, korostaa kaupunkikehitysryhmän johtaja Pekka Sundman.

– Työvoiman liikkumista ja saatavuutta on tuettava, sillä väestön ikääntymisen myötä työelämästä poistuu enemmän väkeä kuin tulee. Tämä kehitys jatkuu ainakin 2030-luvulle eli koko strategiakauden ajan, Sundman sanoo.

Yhdessä korkeakoulujen ja muiden kumppanien kanssa kaupunki rakentaa vetovoimaista innovaatioympäristöä ja tiedepuistoaluetta, joka mahdollistaa osaamisen hyödyntämisen ja kaupallistamisen. Yhteiset innovaatiopalvelut tukevat yritysten kasvua ja uusien yritysten syntymistä sekä opiskelijalähtöistä yritystoimintaa. Yhteistyö kaupungin, korkeakoulujen, oppilaitosten ja yritysmaailman välillä mahdollistaa uusia toimintamalleja ja luo edellytykset elinkeinoelämän
jatkuvalle uudistumiselle ja innovaatioille. Lisäksi yritysten kasvuedellytyksistä ja sijoittautumisesta Turkuun huolehditaan ennakoivasti maankäytön ratkaisuilla.

Asiasanat: 
Kaupunginosa/Alue: