Meriklusteri on uuden kasvun kynnyksellä: alan yritysten liikevaihto vuonna 2014 kasvoi yhteensä 15 miljardiin euroon. Kasvun haasteena on alan teknologiavaltaistuminen ja sen myötä osaavien ihmisten löytäminen. Turun kaupungin strategisena tavoitteena on näiden kasvun esteiden purkaminen.

Meriklusterin suora työllistävä vaikutus Suomessa on noin 40 000 henkilöä. Koko klusterin vuosiliikevaihto on noin 15 miljardia euroa ja meriteollisuuden noin 6 miljardia euroa. Meriklusterin laaja kokonaisuus on Suomelle kansallisesti merkittävä elinkeino- ja työllisyyspolitiikan lohko ja Suomen viennin kärkiä.

Varsinais-Suomi on meriklusterin vahvin osaamisalue Suomessa. Pelkästään Varsinais-Suomessa toimivien meriteollisuusyritysten liikevaihto on noin 1,3 miljardia euroa, joka puolestaan on noin 40 % koko Suomen meriteollisuuden volyymistä.

­– Telakkakaupan ja risteilijätilausten myötä Turun telakan tulevaisuus näyttää paljon valoisammalta, mutta katse on siirrettävä telakkatoiminnan ohella koko meriklusterin kasvuun, sanoo kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

– Siksi ehdotamme, että tuleva hallitus laatii vuosille 2016–2022 Suomen meriklusterin kilpailukykystrategian, jossa yhdistyvät Suomen kansallisten etujen mukaiset toimenpiteet. Vuodesta 2016 alkaen tulisi myös käynnistää kilpailukykystrategian edellyttämät kehittämisohjelmat rahoitusinstrumentteineen.

Suomen meriklusterin kilpailukyvyn ylläpito ja vahvistaminen edellyttävät pitkäjänteistä ja johdonmukaista panostamista osaamiseen ja koulutukseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä toimialan yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.

Keskeisin kasvun pullonkaula on osaavien ihmisten löytäminen

Meriklusteri on suuressa murroksessa, koska ala on muuttunut korkean korkean teknologian ja innovaatioiden alaksi. Toisaalta alalle on murroksen myötä syntymässä kokonaan uudenlaisia työpaikkoja, joihin haasteena on löytää oikeanlaiset osaajat.

­– Erityisesti risteilijätuotanto on muuttunut perinteisestä metalliteollisuudesta vaativaksi teknologiateollisuudeksi, jossa hyödynnetään erityisesti tietotekniikkaa. Siksi alalla on kasvava pula osaajista. Liiketoiminnan kasvun myötä alalla on kuitenkin suuri potentiaali kasvattaa myös työllisyyttä, sanoo Randell.

Turun kaupungin strategisena tavoitteena on purkaa näitä kasvun esteitä ja varmistaa varsinaissuomalaisen meri-, metalli- ja teknologiateollisuuden tarvitsema osaaminen vahvistamalla voimakkaasti meri- ja metalliteollisuuden aloilla insinöörikoulutusta ja t&k&i-toimintaa